Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دونده نابینای کشور برنده رقابت‌های دوش نیمه ماراتون در لندن شد

ولی محمد نوری، ورزشکار نابینای کشور قهرمان رقابت‌های دوش نیمه ماراتون در لندن شد.

نوری روز گذشته در دور نهایی رقابت‌های دوش نیمه ماراتون در کنار پنج‌صد دونده بینا، ده کیلومتر را را دوید و توانست مقام نخست این رقابت‌ها را کسب کند.

ولی محمد نوری، ورزشکار افغان که ده سال پیش در هلمند بینایی چشمانش را در اثر انفجارماین از دست داد، اکنون به یکی از قهرمانان رشته دوش در داخل و بیرون از کشور مبدل شده است.

او در چندین رقابت دوش برای افغانستان افتخار کسب کرده است.

دونده نابینای کشور برنده رقابت‌های دوش نیمه ماراتون در لندن شد

دونده نابینای کشور در رقابت‌های دوش نیمه ماراتون در لندن از میان پنج‌صد دونده مقام نخست را کسب کرد.

تصویر بندانگشتی

ولی محمد نوری، ورزشکار نابینای کشور قهرمان رقابت‌های دوش نیمه ماراتون در لندن شد.

نوری روز گذشته در دور نهایی رقابت‌های دوش نیمه ماراتون در کنار پنج‌صد دونده بینا، ده کیلومتر را را دوید و توانست مقام نخست این رقابت‌ها را کسب کند.

ولی محمد نوری، ورزشکار افغان که ده سال پیش در هلمند بینایی چشمانش را در اثر انفجارماین از دست داد، اکنون به یکی از قهرمانان رشته دوش در داخل و بیرون از کشور مبدل شده است.

او در چندین رقابت دوش برای افغانستان افتخار کسب کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره