Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ورزشکاران: کمک های کمیته بین المللی المپیک عادلانه توزیع شوند

برخی از ورزشکاران رشته‌‌های گونه‌گون تیم‌های ملی، در پیوند به بسته کمکی کمیته بین المللی المپیک خواهان توزیع عادلانه‌ی آن برای ورزشکارن مستحق از سوی مسوولان ورزش امارت اسلامی شدند.

به تازه گی کمیته جهانی المپیک پنجصد‌وشصت هزار دالرامریکایی را با رسیدن فصل زمستان برای ورزشکارن مستحق در افغانستان کمک کرده است.

این ورزشکاران از شفافیت روند توزیع این کمک‌ها نگران استند و خواهان پرداخت پول کمک شده به کسانی مستحق استند.

ویس الدین غوثی، مربی فدراسیون مشت زنی در این باره می گوید: «خواهش ما از المپیک همین است که این پول باید به ورزشکاران واقعی و حقیقی توزیع شود وضعیت ورزشکاران خیلی بد است.»

در همین حال عبدالاحد امیری، ورزشکار پارالمپیک گفت:«نباید این پول حیف و میل شود.»

آگاهان ورزش نیز بر توزیع عادلانه‌ این بسته کمکی تاکید می ورزند.

میرعلی اضغر اکبرزاده، آگاه ورزش گفت:«این پول اگر به شکل واقعی‌اش به ورزشکاران اصلی توزیع شود، یک امیدی برای کمیته بین المللی المپیک پیدا می‌شود تا در آینده امکانات بهتری را در اختیار ورزشکاران قرار دهد و نیز و کمک‌های بیشتری را انجام دهد.»

این نگرانی‌ها از بهر توزیع عادلانه‌ بسته‌کمکی نقدی کمیته المپیک جهانی برای ورزشکاران مستحق در افغانستان در حالی ابراز می‌شوند که مسوولان کمیته ملی المپیک کشور، از شفافیت این روند خبر می‌دهند.

داد محمد پاینده اختری، رییس اجرایی کمیته ملی المپیک می گوید: «ما اطمینان می‌دهیم که این بسته کمکی کمیته بین المپیک را به ورزشکاران مستحق و حقیقی توزیع کنیم و هیچگاه حق ورزشکار اصلی تلف نخواهد شد.»

"توماس باخ" رییس کمیته بین المللی المپیک به تازه‌گی از کمک پنجصدوشصت هزار دالر امریکایی  برای ورزشکاران مستحق در فصل زمستان خبرداده است که این سازمان پیش از این ۳۰۰ ورزشکار را با شکل گیری حکومت تازه در کشور و با گرفتن ویزای بشتر دوستانه از افغانستان بیرون کرده است.

ورزشکاران: کمک های کمیته بین المللی المپیک عادلانه توزیع شوند

این ورزشکاران از شفافیت روند توزیع این کمک‌ها نگران استند و خواهان پرداخت پول کمک شده به کسانی مستحق استند.

Thumbnail

برخی از ورزشکاران رشته‌‌های گونه‌گون تیم‌های ملی، در پیوند به بسته کمکی کمیته بین المللی المپیک خواهان توزیع عادلانه‌ی آن برای ورزشکارن مستحق از سوی مسوولان ورزش امارت اسلامی شدند.

به تازه گی کمیته جهانی المپیک پنجصد‌وشصت هزار دالرامریکایی را با رسیدن فصل زمستان برای ورزشکارن مستحق در افغانستان کمک کرده است.

این ورزشکاران از شفافیت روند توزیع این کمک‌ها نگران استند و خواهان پرداخت پول کمک شده به کسانی مستحق استند.

ویس الدین غوثی، مربی فدراسیون مشت زنی در این باره می گوید: «خواهش ما از المپیک همین است که این پول باید به ورزشکاران واقعی و حقیقی توزیع شود وضعیت ورزشکاران خیلی بد است.»

در همین حال عبدالاحد امیری، ورزشکار پارالمپیک گفت:«نباید این پول حیف و میل شود.»

آگاهان ورزش نیز بر توزیع عادلانه‌ این بسته کمکی تاکید می ورزند.

میرعلی اضغر اکبرزاده، آگاه ورزش گفت:«این پول اگر به شکل واقعی‌اش به ورزشکاران اصلی توزیع شود، یک امیدی برای کمیته بین المللی المپیک پیدا می‌شود تا در آینده امکانات بهتری را در اختیار ورزشکاران قرار دهد و نیز و کمک‌های بیشتری را انجام دهد.»

این نگرانی‌ها از بهر توزیع عادلانه‌ بسته‌کمکی نقدی کمیته المپیک جهانی برای ورزشکاران مستحق در افغانستان در حالی ابراز می‌شوند که مسوولان کمیته ملی المپیک کشور، از شفافیت این روند خبر می‌دهند.

داد محمد پاینده اختری، رییس اجرایی کمیته ملی المپیک می گوید: «ما اطمینان می‌دهیم که این بسته کمکی کمیته بین المپیک را به ورزشکاران مستحق و حقیقی توزیع کنیم و هیچگاه حق ورزشکار اصلی تلف نخواهد شد.»

"توماس باخ" رییس کمیته بین المللی المپیک به تازه‌گی از کمک پنجصدوشصت هزار دالر امریکایی  برای ورزشکاران مستحق در فصل زمستان خبرداده است که این سازمان پیش از این ۳۰۰ ورزشکار را با شکل گیری حکومت تازه در کشور و با گرفتن ویزای بشتر دوستانه از افغانستان بیرون کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره