Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ورزشکار نابینای کشور مقام سوم را در رقابت‌های شنا در لندن کسب کرد

ولی محمد نوری، ورزشکار نابینای کشور که بیشتر در بخش دوش مشهور است، یک بار دیگر برای افغانستان افختار آفرینی کرد، اما اینبار در بخش دوش نه، بلکه در بخش شنا.

نوری روز گذشته در رقابت‌های شنا که با حضور ۱۰۰ ورزشکار معلول در لندن برگزار شده بود، موفق شد پنجاه متر را در ۵۹ ثانیه طی کند و مقام سوم این رقابت‌ها را کسب کرد.

با این حال، نوری تبدیل به نخستین ورزشکار نابینای کشور شد که با حضور در یک رقابت شنا مدال کسب می‌کند.

ولی محمد نوری ورزشکار افغان ده سال پیش بینایی‌اش را بر اثر انفجاد ماین در هلمند از دست داد.   

این ورزشکار کشور در کنار کسب مدال مقام سومی، یک مدال افتخاری دیگر نیز ازبهر این‌که او توانسته به عنوان یک نابینا در این رقابت‌ها شرکت کند را به گردن آویخت.

این ورزشکار نابینای کشور در حالی در رقابت‌های شنا موفق به کسب مدال می‌شود که او پیش از این چندین بار در رقابت‌های دوش میان ورزشکاران صحت‌مند موفق به کسب مقام نخست شده بود.

نوری می‌گوید که معلولیت ناتوانی نیست، بلکه معلولیت سبب شده که او بیشتر تلاش کند و برای افغانستان افتخار آفرینی نماید.

ورزشکار نابینای کشور مقام سوم را در رقابت‌های شنا در لندن کسب کرد

ولی محمد نوری روز گذشته در رقابت های شنا که با شرکت صد ورزشکار معلول در لندن برگزار شده بود، در برابر حریفانش رقابت کرد و مقام سوم را از آن خود نمود.

تصویر بندانگشتی

ولی محمد نوری، ورزشکار نابینای کشور که بیشتر در بخش دوش مشهور است، یک بار دیگر برای افغانستان افختار آفرینی کرد، اما اینبار در بخش دوش نه، بلکه در بخش شنا.

نوری روز گذشته در رقابت‌های شنا که با حضور ۱۰۰ ورزشکار معلول در لندن برگزار شده بود، موفق شد پنجاه متر را در ۵۹ ثانیه طی کند و مقام سوم این رقابت‌ها را کسب کرد.

با این حال، نوری تبدیل به نخستین ورزشکار نابینای کشور شد که با حضور در یک رقابت شنا مدال کسب می‌کند.

ولی محمد نوری ورزشکار افغان ده سال پیش بینایی‌اش را بر اثر انفجاد ماین در هلمند از دست داد.   

این ورزشکار کشور در کنار کسب مدال مقام سومی، یک مدال افتخاری دیگر نیز ازبهر این‌که او توانسته به عنوان یک نابینا در این رقابت‌ها شرکت کند را به گردن آویخت.

این ورزشکار نابینای کشور در حالی در رقابت‌های شنا موفق به کسب مدال می‌شود که او پیش از این چندین بار در رقابت‌های دوش میان ورزشکاران صحت‌مند موفق به کسب مقام نخست شده بود.

نوری می‌گوید که معلولیت ناتوانی نیست، بلکه معلولیت سبب شده که او بیشتر تلاش کند و برای افغانستان افتخار آفرینی نماید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره