Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آمادگی ورزشکاران افغان برای اشتراک در مسابقات زورخانه‌یی در ایران

مسوولان فدراسیون زورخانه‌یی کشور می‌گویند که قرار است ورزشکاران زورخانه‌یی افغانستان برای حضور در مسابقات بین‌المللی این رشته تا چند روز دیگر به ایران بروند.

مسابقات جهانی زورخانه‌یی به میزبانی ایران در شهر «اصفحان» با حضور ورزشکاران بیش از سی کشور جهان راه اندازی می‌شود.

اقبال احمد منوچهر، رییس فدراسیون زورخانه‌یی افغانستان گفت: «ورزشکاران ما به مسابقات بین‌المللی زورخانه‌یی آماده‌گی کامل دارند، تنها مشکل ما برای حضور در این رقابت‌ها این است که شماری از ورزشکاران ما زمان پاسپورت شان پایان یافته، باید نهاد های مسوول برای این چالش رسیده‌گی کنند تا ورزشکاران ما از مسابقات نمانند.»

از سویی هم، این ورزشکاران می‌گویند که آماده‌گی کامل برای این رقابت دارند و از چندی به اینسو در پایتخت تمرینات گروهی را تحت نظر مدرسان این رشته فراگرفته اند.

احمد صمیم نیازی، عضو تیم ملی زورخانه‌یی افغانستان گفت: «من به مسابقه پیشرو آماده‌گی کامل دارم، سه ماه می‌شود که تمرین می‌کنیم.»

حکیم الله بیگ، عضو تیم ملی زورخانه‌یی افغانستان گفت: «اگر بیرون از افغانستان برای ما کمپ تمرینی گرفته می‌شد، صد فیصد حریف خود را شکست می‌دادم، اما بازهم آماده‌گی دارم.»

ورزشکاران می‌گویند با وجود اینکه امکانات ورزشی در شرایط کنونی اندک می‌باشد، اما با انگیزه بالا در برابر حریفان شان مبارزه خواهند کرد. شکیب عطایی، ورزشکار، گفت: «در چنین شرایطی که کشور ما قرار دارد، باز هم تلاش ما همین است که برای مردم غمدیده‌ی خود لبخند به ارمغان آوریم.»

ضمیر، ورزشکار، گفت: «من آماده‌گی کامل دارم با انجام تمریناتی که کردیم وعده می‌کنم که حریف خود را شکست می‌دهم.»

این در حالیست که مسوولان فدراسیون زورخانه‌یی کشور عملکرد تمرینی ورزشکاران این رشته را برای حضور در مسابقات بین المللی ایران قناعت‌بخش می‌دانند، اما از چالش‌هایی سخن‌ می‌زنند که اگر نهاد های ورزشی به ویژه کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی، تا چند روز آینده به آن رسیده‌گی نکند، شماری از این ملی پوشان از مسابقات پیشرو باز خواهند ماند.

آمادگی ورزشکاران افغان برای اشتراک در مسابقات زورخانه‌یی در ایران

مسابقات جهانی زورخانه‌یی به میزبانی ایران در شهر «اصفحان» با حضور ورزشکاران بیش از سی کشور جهان راه اندازی می‌شود.

Thumbnail

مسوولان فدراسیون زورخانه‌یی کشور می‌گویند که قرار است ورزشکاران زورخانه‌یی افغانستان برای حضور در مسابقات بین‌المللی این رشته تا چند روز دیگر به ایران بروند.

مسابقات جهانی زورخانه‌یی به میزبانی ایران در شهر «اصفحان» با حضور ورزشکاران بیش از سی کشور جهان راه اندازی می‌شود.

اقبال احمد منوچهر، رییس فدراسیون زورخانه‌یی افغانستان گفت: «ورزشکاران ما به مسابقات بین‌المللی زورخانه‌یی آماده‌گی کامل دارند، تنها مشکل ما برای حضور در این رقابت‌ها این است که شماری از ورزشکاران ما زمان پاسپورت شان پایان یافته، باید نهاد های مسوول برای این چالش رسیده‌گی کنند تا ورزشکاران ما از مسابقات نمانند.»

از سویی هم، این ورزشکاران می‌گویند که آماده‌گی کامل برای این رقابت دارند و از چندی به اینسو در پایتخت تمرینات گروهی را تحت نظر مدرسان این رشته فراگرفته اند.

احمد صمیم نیازی، عضو تیم ملی زورخانه‌یی افغانستان گفت: «من به مسابقه پیشرو آماده‌گی کامل دارم، سه ماه می‌شود که تمرین می‌کنیم.»

حکیم الله بیگ، عضو تیم ملی زورخانه‌یی افغانستان گفت: «اگر بیرون از افغانستان برای ما کمپ تمرینی گرفته می‌شد، صد فیصد حریف خود را شکست می‌دادم، اما بازهم آماده‌گی دارم.»

ورزشکاران می‌گویند با وجود اینکه امکانات ورزشی در شرایط کنونی اندک می‌باشد، اما با انگیزه بالا در برابر حریفان شان مبارزه خواهند کرد. شکیب عطایی، ورزشکار، گفت: «در چنین شرایطی که کشور ما قرار دارد، باز هم تلاش ما همین است که برای مردم غمدیده‌ی خود لبخند به ارمغان آوریم.»

ضمیر، ورزشکار، گفت: «من آماده‌گی کامل دارم با انجام تمریناتی که کردیم وعده می‌کنم که حریف خود را شکست می‌دهم.»

این در حالیست که مسوولان فدراسیون زورخانه‌یی کشور عملکرد تمرینی ورزشکاران این رشته را برای حضور در مسابقات بین المللی ایران قناعت‌بخش می‌دانند، اما از چالش‌هایی سخن‌ می‌زنند که اگر نهاد های ورزشی به ویژه کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی، تا چند روز آینده به آن رسیده‌گی نکند، شماری از این ملی پوشان از مسابقات پیشرو باز خواهند ماند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره