Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رقابت‌های بزکشی در ولایت سمنگان برگزار شد

مسوولان فدراسیون بزکشی سمنگان می‌گویند که روز گذشته رقابت‌های بزکشی میان چاپندازان این ولایت برگزار شد.

به گفته مسوولان، در این رقابت‌‎ها شصت ورزشکار از مرکز و ولسوالی‌های سمنگان حضور داشتند و برای یک روز به هدف به دست آوردن مقام نخست در برابر هم رقابت کردند.

قاری ذبیح الله حاجی زاده، رییس فدراسیون بزکشی سمنگان می‌گوید که بزکشی یک ورزش عنعنوی و تاریخی در افغانستان است که از بزرگان به میراث مانده است و از همین‌رو برای پیشرفت این ورزش کهن بیشتر تلاش خواهد کرد.

حاجی زاده گفت: «بزکشی یک بازی عنعنوی از پدران و نیاکان برای ما میراث مانده و ما به خاطر رشد این ورزش همیشه تلاش می‌کنیم.»

رقابت‌های بزکشی در حالی با حضور شصت چاپنداز برای یک روز در سمنگان راه اندازی شد که شماری از چاپندازان راه اندازی این چنین رقابت‌ها را برای رشد و نهادینه شدن این ورزش کهن در کشور سودمند می‌دانند.

نجیب الله، چاپنداز گفت: «من مدت‌ها است که در ولایت سمنگان بزکشی می‌کنم تا بتوانم ورزش بزکشی را که از پدران مان میراث مانده رشد بدهم.»

رقابت‌های بزکشی در ولایت سمنگان برگزار شد

مسوولان فدراسیون بزکشی هدف از راه اندازی این رقابت‌ها را آماده‌گی چاپندازان این ولایت برای حضور قدرتمند به لیگ بزکشی که قرار است در آینده نزدیک در کابل برگزار شود می‌گویند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان فدراسیون بزکشی سمنگان می‌گویند که روز گذشته رقابت‌های بزکشی میان چاپندازان این ولایت برگزار شد.

به گفته مسوولان، در این رقابت‌‎ها شصت ورزشکار از مرکز و ولسوالی‌های سمنگان حضور داشتند و برای یک روز به هدف به دست آوردن مقام نخست در برابر هم رقابت کردند.

قاری ذبیح الله حاجی زاده، رییس فدراسیون بزکشی سمنگان می‌گوید که بزکشی یک ورزش عنعنوی و تاریخی در افغانستان است که از بزرگان به میراث مانده است و از همین‌رو برای پیشرفت این ورزش کهن بیشتر تلاش خواهد کرد.

حاجی زاده گفت: «بزکشی یک بازی عنعنوی از پدران و نیاکان برای ما میراث مانده و ما به خاطر رشد این ورزش همیشه تلاش می‌کنیم.»

رقابت‌های بزکشی در حالی با حضور شصت چاپنداز برای یک روز در سمنگان راه اندازی شد که شماری از چاپندازان راه اندازی این چنین رقابت‌ها را برای رشد و نهادینه شدن این ورزش کهن در کشور سودمند می‌دانند.

نجیب الله، چاپنداز گفت: «من مدت‌ها است که در ولایت سمنگان بزکشی می‌کنم تا بتوانم ورزش بزکشی را که از پدران مان میراث مانده رشد بدهم.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره