Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رقابت‌های پنج‌گانه با اشتراک ۲۵۰ ورزشکار در کابل برگزار شد

چهلمین دور رقابت‌های ورزش‌های پنج‌گانه امروز (دوشنبه) با اشتراک دوصدوپنجاه ورزشکار از دوازده ولایت کشور به میزبانی کابل برگزار شد.

در این رقابت‌ها ورزشکاران برای یک روز در رده‌های سنی گونه‌گون در بخش دوش و نشانه زنی در برابر هم رقابت کردند.

مسوولان فدراسیون ورزش‌های پنج‌گانه، می‌گویند که هدف از راه اندازی این رقابت‌ها را رشد، انتخاب برترین ورزشکاران به تیم‌های ملی و آماده‌گی آنان به رقابت‌های داخلی و خارجی می‌باشد.

خوشحال سروری، رییس فدراسیون ورزش‌های پنج‌گانه گفت: «برنامه‌های بعدی ما در کشورهای پاکستان، هندوستان و مصر است. اگر کمتیه ملی المپیک به ما کمک کند ما ورزشکاران خود را در این رقابت‌ها می‌فرستیم تا برای نخستین بار ورزشکاران این رشته برای کشور افتخار کسب کنند.»

احمد رفاه یورش، رییس فدراسیون ورزش های پنج‌گانه کابل گفت: «هدف از برگزاری این رقابت‌ها رشد و ترویج این رشته در افغانستان است و ما از میان این ورزشکاران، برترین شان را برای تیم‌های ملی این رشته گزینش می‌کنیم.»

ورزشکاران شرکت‌کننده با حمایت از راه‌اندازی این رقابت‌ها می‌گویند به علت نبود امکانات و بودیجه کافی برای ورزشکاران این رشته آنها نمی‌توانند در تمامی بخش‌های این رشته به رقابت بپردازند.

ربیع الله، عضو فدراسیون ورزش‌های پنج گانه گفت: «این ورزش پنج‌گانه است و ورزشکاران باید در بخش‌های، دوش، نشانه زنی، شنا، شمشیربازی و اسب سواری با هم رقابت کنند اما به علت نبود امکانات ما دربخش‌های دوش و نشانه‌زنی مسابقه دادیم.

عبدالرشید، عضو فدراسیون ورزشهای پنج گانه گفت: «ما از اداره ورزش کشور می‌خواهیم که به ورزشکاران این رشته بیشتر توجه کند تا ما بتوانیم برای افغانستان افتخار آفرینی کنیم.»

چهلیمن دور رقابت‌های پنچ گانه در حالی با حضور ۲۵۰ ورزشکار برگزار شدند که مسوولان فدراسیون این رشته از برگزاری رقابت‌های بیرون مرزی و شرکت ورزشکاران افغان در آن نیز در آینده نزدیک خبر می‌دهند.

رقابت‌های پنج‌گانه با اشتراک ۲۵۰ ورزشکار در کابل برگزار شد

ورزشکاران شرکت‌کننده با حمایت از راه‌اندازی این رقابت‌ها می‌گویند به علت نبود امکانات و بودیجه کافی آنها نمی‌توانند در تمامی بخش‌های این رشته به رقابت بپردازند.

تصویر بندانگشتی

چهلمین دور رقابت‌های ورزش‌های پنج‌گانه امروز (دوشنبه) با اشتراک دوصدوپنجاه ورزشکار از دوازده ولایت کشور به میزبانی کابل برگزار شد.

در این رقابت‌ها ورزشکاران برای یک روز در رده‌های سنی گونه‌گون در بخش دوش و نشانه زنی در برابر هم رقابت کردند.

مسوولان فدراسیون ورزش‌های پنج‌گانه، می‌گویند که هدف از راه اندازی این رقابت‌ها را رشد، انتخاب برترین ورزشکاران به تیم‌های ملی و آماده‌گی آنان به رقابت‌های داخلی و خارجی می‌باشد.

خوشحال سروری، رییس فدراسیون ورزش‌های پنج‌گانه گفت: «برنامه‌های بعدی ما در کشورهای پاکستان، هندوستان و مصر است. اگر کمتیه ملی المپیک به ما کمک کند ما ورزشکاران خود را در این رقابت‌ها می‌فرستیم تا برای نخستین بار ورزشکاران این رشته برای کشور افتخار کسب کنند.»

احمد رفاه یورش، رییس فدراسیون ورزش های پنج‌گانه کابل گفت: «هدف از برگزاری این رقابت‌ها رشد و ترویج این رشته در افغانستان است و ما از میان این ورزشکاران، برترین شان را برای تیم‌های ملی این رشته گزینش می‌کنیم.»

ورزشکاران شرکت‌کننده با حمایت از راه‌اندازی این رقابت‌ها می‌گویند به علت نبود امکانات و بودیجه کافی برای ورزشکاران این رشته آنها نمی‌توانند در تمامی بخش‌های این رشته به رقابت بپردازند.

ربیع الله، عضو فدراسیون ورزش‌های پنج گانه گفت: «این ورزش پنج‌گانه است و ورزشکاران باید در بخش‌های، دوش، نشانه زنی، شنا، شمشیربازی و اسب سواری با هم رقابت کنند اما به علت نبود امکانات ما دربخش‌های دوش و نشانه‌زنی مسابقه دادیم.

عبدالرشید، عضو فدراسیون ورزشهای پنج گانه گفت: «ما از اداره ورزش کشور می‌خواهیم که به ورزشکاران این رشته بیشتر توجه کند تا ما بتوانیم برای افغانستان افتخار آفرینی کنیم.»

چهلیمن دور رقابت‌های پنچ گانه در حالی با حضور ۲۵۰ ورزشکار برگزار شدند که مسوولان فدراسیون این رشته از برگزاری رقابت‌های بیرون مرزی و شرکت ورزشکاران افغان در آن نیز در آینده نزدیک خبر می‌دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره