Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درگذشت مدال‌آور نامدار کشور؛ پهلوان ابراهیم به خاک سپرده شد

مراسم خاکسپاری پهلوان محمد ابراهیم مشهور به "حاجی قهرمان" از کشتی‌گیران پیش‌کسوت ورزش افغانستان پیش از چاشت امروز (دوشنبه) در کابل برگزار شد.

پهلوان محمد ابراهیم روز گذشته در سن ۹۶ سالگی بر اثر بیماری شکر در یکی از بیمارستان‌های کابل درگذشت.

مهم‌ترین دست‌آورد پهلوان محمد ابراهیم به سال ۱۹۶۲ بر می‌گردد که در مسابقات آسیایی با شکست حریفان، مدال با ارزش برنز را به سود کشور کسب کرد.

مسوولان فدراسیون پهلوانی افغانستان می‌گویند که پهلوان ابراهیم در زمان حیات‌اش صد ها ورزشکار مدال‌آور را در این رشته آموزش داد.

شیرجان احمدی، مربی فدراسیون پهلوانی، گفت: «یکی از بنیان‌گذارهای کلپ قهرمانی میوند بود. کلپ پهلوانی میوند را در سال ۱۳۴۰ همراه با آغای بلخی افتتاح کرد.»

پهلوان سمیع، پیش‌کسوت فدراسیون پهلوانی کشور، گفت: «یک ضایعه بزرگ است. چه به ورزشکاران و چه به ما.»

پیش‌کسوتان ورزش به ویژه رشته پهلوانی با شرکت در مراسم خاکسپاری پهلوان ابراهیم، مدال‌آور سرشناس افغانستان با انتقاد از اوضاع بد پیش‌کسوتان رشته‌های ورزشی چنین می‌گویند.  

سید ابراهیم، شاگرد پهلوان ابراهیم، در این باره گفت: «در این اوآخر به پهلوانی آنقدر توجه صورت نگرفته است، اما بعداً در این سه و یا چهار سال اخیر، به فضل خداوند پهلوانی بسیار رشد کرده است و تعداد کثیری از شاگردان پهلوان ابراهیم هم در رشد پهلوانی سهم داشته اند.»

مسوولان اداره ورزش ضمن ستایش از فعالیت‌های ارزشمند پهلوان محمد ابراهیم مشهور به حاجی قهرمان در سال های پسین و رسیده‌گی به وضعیت پیش‌کسوتان رشاته‌های ورزشی این گونه سخن می‌زنند.

جان علم خان حسنی، سرپرست معاونیت ریاست تربیت بدنی و ورزش، گفت: «اداره ورزش همان قسمی که از آنان در جوانی حمایت می‌کند، زمانی که ریش سفید هم می‌شوند، از آنان حمایت می‌کند. حمایت از پیش‌کسوتان در قانون ورزش آمده است و این وظیفه ما است.»

غلام حسین، پسر پهلوان ابراهیم به طلوع‌نیوز گفت: «نهاد های ورزشی و کسانی که مسوولیت داشته توجه نکرده بودند، اما بعضی‌هایی که مسوولیت دولتی نداشتند، همیشه آمدند و از استاد یاد کردند.»

در کنار حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین کشور، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در پیوند به درگذشت پهلوان محمد ابراهیم یکی از مدال‌آوران در تاریخ ورزش افغانستان نیز واکنش نشان داده اند.

درگذشت مدال‌آور نامدار کشور؛ پهلوان ابراهیم به خاک سپرده شد

پهلوان محمد ابراهیم روز گذشته در سن ۹۶ سالگی بر اثر بیماری شکر در یکی از بیمارستان‌های کابل درگذشت.

تصویر بندانگشتی

مراسم خاکسپاری پهلوان محمد ابراهیم مشهور به "حاجی قهرمان" از کشتی‌گیران پیش‌کسوت ورزش افغانستان پیش از چاشت امروز (دوشنبه) در کابل برگزار شد.

پهلوان محمد ابراهیم روز گذشته در سن ۹۶ سالگی بر اثر بیماری شکر در یکی از بیمارستان‌های کابل درگذشت.

مهم‌ترین دست‌آورد پهلوان محمد ابراهیم به سال ۱۹۶۲ بر می‌گردد که در مسابقات آسیایی با شکست حریفان، مدال با ارزش برنز را به سود کشور کسب کرد.

مسوولان فدراسیون پهلوانی افغانستان می‌گویند که پهلوان ابراهیم در زمان حیات‌اش صد ها ورزشکار مدال‌آور را در این رشته آموزش داد.

شیرجان احمدی، مربی فدراسیون پهلوانی، گفت: «یکی از بنیان‌گذارهای کلپ قهرمانی میوند بود. کلپ پهلوانی میوند را در سال ۱۳۴۰ همراه با آغای بلخی افتتاح کرد.»

پهلوان سمیع، پیش‌کسوت فدراسیون پهلوانی کشور، گفت: «یک ضایعه بزرگ است. چه به ورزشکاران و چه به ما.»

پیش‌کسوتان ورزش به ویژه رشته پهلوانی با شرکت در مراسم خاکسپاری پهلوان ابراهیم، مدال‌آور سرشناس افغانستان با انتقاد از اوضاع بد پیش‌کسوتان رشته‌های ورزشی چنین می‌گویند.  

سید ابراهیم، شاگرد پهلوان ابراهیم، در این باره گفت: «در این اوآخر به پهلوانی آنقدر توجه صورت نگرفته است، اما بعداً در این سه و یا چهار سال اخیر، به فضل خداوند پهلوانی بسیار رشد کرده است و تعداد کثیری از شاگردان پهلوان ابراهیم هم در رشد پهلوانی سهم داشته اند.»

مسوولان اداره ورزش ضمن ستایش از فعالیت‌های ارزشمند پهلوان محمد ابراهیم مشهور به حاجی قهرمان در سال های پسین و رسیده‌گی به وضعیت پیش‌کسوتان رشاته‌های ورزشی این گونه سخن می‌زنند.

جان علم خان حسنی، سرپرست معاونیت ریاست تربیت بدنی و ورزش، گفت: «اداره ورزش همان قسمی که از آنان در جوانی حمایت می‌کند، زمانی که ریش سفید هم می‌شوند، از آنان حمایت می‌کند. حمایت از پیش‌کسوتان در قانون ورزش آمده است و این وظیفه ما است.»

غلام حسین، پسر پهلوان ابراهیم به طلوع‌نیوز گفت: «نهاد های ورزشی و کسانی که مسوولیت داشته توجه نکرده بودند، اما بعضی‌هایی که مسوولیت دولتی نداشتند، همیشه آمدند و از استاد یاد کردند.»

در کنار حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین کشور، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در پیوند به درگذشت پهلوان محمد ابراهیم یکی از مدال‌آوران در تاریخ ورزش افغانستان نیز واکنش نشان داده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره