Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گزارش‌ها از بازداشت عزیزالله فضلی رییس پیشین بورد کرکت

بر بنیاد گزارش‌ها، عزیزالله فضلی، رییس پیشین بورد کرکت افغانستان بازداشت شده است.

با آنکه منابع امنیتی این گزارش‌ها را رد و یا تایید نمی‌کنند، اما تصویرهای پخش شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که آقای فضلی می‌خواهد برای به دست آوردن ریاست بورد کرکت وارد دفتر مرکزی این بورد شود که نیروهای امنیتی مانع او می‌شوند.

یک نوار تصویری که معلوم می‌شود از داخل محوطه بورد کرکت ضبط گردیده است، با توجه به وسایط نقلیه که در آن دیده می‌شوند نشان می‌دهد که کسانی ظاهرا از رده‌های نسبتا بالا در تلاش داخل شدن به محوطه بورد کرکت استند.

در برخی از گزارش‌ها از قول منابع ناروشن حکومتی در باره این نوار تصویری گفته شده است که گویا عزیزالله فضلی، رییس پیشین بورد کرکت تلاش داشت با کسانی سوار بر این وسایط وارد دفتر بورد کرکت شود و با ارایه اسناد که آن هم گویا جعلی بوده اند دوباره ریاست بورد کرکت را تصرف نماید، اما قرار گزارش‌ها تلاش او به جای نرسید و در عوض به اتهام جعل از طرف نیرهای امنیتی بازداشت شد.

افتخار احمد سمسور، آگاه کرکت، گفت: «اگر این جنجال‌ها ادامه پیدا کنند و اگر کدام مقرری غیرمسلکی در آنجا گردد احتمال زیاد است که شورای جهانی کرکت به کرکت افغانستان محدودیت وضع نماید؛ بنابر این نیاز است که کرکت افغانستان نجات داده شود.»

با آنکه نهادهای امنیتی از جمله وزارت امور داخله تاکنون این گزارش‌ها را رد و یا تایید نکرده اند، اما برخی از منابع نزدیک به بورد کرکت از تلاش آقای فضلی برای بدست گرفتن ریاست بورد کرکت سخن می‌گویند.

بادام گل احمدزی، آگاه کرکت، گفت: «رییس پیشین عزیزالله فضلی کوشش می‌کرد که از راه زور داخل این اداره شود و او سه بار دیگر هم امتحان خود را داده است و علاقه‌مندان افغان از او خوش نیستند.»

طلوع‌نیوز تلاش کرد تا نظر مسوولان بورد کرکت و واکنش آقای فضلی را در باره این گزارش‌ها بدست آورد، اما موفق به این کار نشد.

گزارش‌ها از بازداشت عزیزالله فضلی رییس پیشین بورد کرکت

نهادهای امنیتی از جمله وزارت امور داخله تاکنون این گزارش‌ها را رد و یا تایید نکرده اند، اما منابع از تلاش آقای فضلی برای بدست گرفتن ریاست این بورد سخن می‌گویند.

تصویر بندانگشتی

بر بنیاد گزارش‌ها، عزیزالله فضلی، رییس پیشین بورد کرکت افغانستان بازداشت شده است.

با آنکه منابع امنیتی این گزارش‌ها را رد و یا تایید نمی‌کنند، اما تصویرهای پخش شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که آقای فضلی می‌خواهد برای به دست آوردن ریاست بورد کرکت وارد دفتر مرکزی این بورد شود که نیروهای امنیتی مانع او می‌شوند.

یک نوار تصویری که معلوم می‌شود از داخل محوطه بورد کرکت ضبط گردیده است، با توجه به وسایط نقلیه که در آن دیده می‌شوند نشان می‌دهد که کسانی ظاهرا از رده‌های نسبتا بالا در تلاش داخل شدن به محوطه بورد کرکت استند.

در برخی از گزارش‌ها از قول منابع ناروشن حکومتی در باره این نوار تصویری گفته شده است که گویا عزیزالله فضلی، رییس پیشین بورد کرکت تلاش داشت با کسانی سوار بر این وسایط وارد دفتر بورد کرکت شود و با ارایه اسناد که آن هم گویا جعلی بوده اند دوباره ریاست بورد کرکت را تصرف نماید، اما قرار گزارش‌ها تلاش او به جای نرسید و در عوض به اتهام جعل از طرف نیرهای امنیتی بازداشت شد.

افتخار احمد سمسور، آگاه کرکت، گفت: «اگر این جنجال‌ها ادامه پیدا کنند و اگر کدام مقرری غیرمسلکی در آنجا گردد احتمال زیاد است که شورای جهانی کرکت به کرکت افغانستان محدودیت وضع نماید؛ بنابر این نیاز است که کرکت افغانستان نجات داده شود.»

با آنکه نهادهای امنیتی از جمله وزارت امور داخله تاکنون این گزارش‌ها را رد و یا تایید نکرده اند، اما برخی از منابع نزدیک به بورد کرکت از تلاش آقای فضلی برای بدست گرفتن ریاست بورد کرکت سخن می‌گویند.

بادام گل احمدزی، آگاه کرکت، گفت: «رییس پیشین عزیزالله فضلی کوشش می‌کرد که از راه زور داخل این اداره شود و او سه بار دیگر هم امتحان خود را داده است و علاقه‌مندان افغان از او خوش نیستند.»

طلوع‌نیوز تلاش کرد تا نظر مسوولان بورد کرکت و واکنش آقای فضلی را در باره این گزارش‌ها بدست آورد، اما موفق به این کار نشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره