Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تیم ملی کریکت افغانستان بنگلادش را با تفاوت ۷ ویکت شکست داد

تیم ملی کریکت افغانستان در دومین بازی رقابت‌های جام قهرمانی آسیا بنگلادش را با تفاوت هفت ویکت شکست داد.

تیم ملی بنگلادش نخست به توپ‌زنی آغاز کرد و با از دست دادن هفت بازیکن ۱۲۸ دوش را برای افغانستان هدف تعیین کرد. 

افغانستان با از دست دادن سه بازیکن، توانست هدف تعیین شده را در آور نزدهم بدست بیآورد. 

نجیب زدران در بخش توپ‌زنی برای افغانستان ۴۳ دوش و ابراهیم زدران ۴۲ دوش را کسب کردند. 

همچنان در بخش توپ اندازی مجیب الرحمن و راشدخان هر یک سه ویکت را به نفع تیم‌شان کسب کردند. 

در بخش توپ‌زنی برای بنگلادش، مصدق حسین ۴۸ دوش را انجام داد. 

افغانستان پیش از این سریلانکا را با تفاوت هشت ویکت شکست داده بود.

تیم ملی کریکت افغانستان بنگلادش را با تفاوت ۷ ویکت شکست داد

افغانستان با از دست دادن سه بازیکن، توانست هدف تعیین شده را در آور نزدهم بدست بیآورد. 

تصویر بندانگشتی

تیم ملی کریکت افغانستان در دومین بازی رقابت‌های جام قهرمانی آسیا بنگلادش را با تفاوت هفت ویکت شکست داد.

تیم ملی بنگلادش نخست به توپ‌زنی آغاز کرد و با از دست دادن هفت بازیکن ۱۲۸ دوش را برای افغانستان هدف تعیین کرد. 

افغانستان با از دست دادن سه بازیکن، توانست هدف تعیین شده را در آور نزدهم بدست بیآورد. 

نجیب زدران در بخش توپ‌زنی برای افغانستان ۴۳ دوش و ابراهیم زدران ۴۲ دوش را کسب کردند. 

همچنان در بخش توپ اندازی مجیب الرحمن و راشدخان هر یک سه ویکت را به نفع تیم‌شان کسب کردند. 

در بخش توپ‌زنی برای بنگلادش، مصدق حسین ۴۸ دوش را انجام داد. 

افغانستان پیش از این سریلانکا را با تفاوت هشت ویکت شکست داده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره