Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ورزش‌کاران زورخانه‌یی کشور برای یک رقابت آسیایی آماده می‌شوند

ملی‌پوشان ورزش زورخانه‌یی افغانستان به هدف شرکت در رقابت‌های آسیایی ایران از دو ماه به این‌سو در کابل تمرین می‌کنند.

آنان تلاش می‌کنند تا با آمادگی کامل به نمایندگی از کشور در این رقابت‌ها شرکت کنند و نتایج مناسب به سود افغانستان رقم بزنند.

مصطفی نورستانی معاون فدراسیون زورخانه‌یی کشور، وضعیت جسمانی و آمادگی ملی‌پوشان این رشته را در رویداد پیش‌رو رضایت‌بخش می‌داند.

آقای نورستانی به طلوع‌نیوز گفت: «مدت دو ماه می‌شود که به ما دعوت‌نامه آمده و بازی‌کنان ما آماد‌گی خاص به این رقابت‌ها دارند. روز دو وقت تمرین می‌کنند. در میادین مختلف جهانی اشتراک کردیم و مدال کسب کردیم، این بار هم وعده می‌دهیم که با دست پر بر می‌گردیم.»

هفت ورزش‌کار در رده‌های وزنی گوناگون و یک مربی به نمایندگی از افغانستان در این پیکارها شرکت می‌کنند.

ملی پوشان زورخانه‌یی افغانستان در بخش‌های انفرادی، تیمی و پهلوانی برابر رقیب‌های خود وارد میدان می‌شوند.

شماری از ورزش‌کاران زورخانه‌یی کشور از دعوت در در رقابت‌های آسیایی ایران خرسند هستند و از آمادگی خود به هدف دست‌یابی به مدال سخن می‌زنند.

حکیم‌الله بیگ‌زاد عضو تیم ملی زورخانه‌یی به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «پنجاه مدال طلا، نقره و برنز از مسابقات خارجی کسب کردیم و حالی هم مدت سه ماه می‌شود که سرگرم تمرینات هستیم و کوشش می‌کنیم که نتیجه خوب کسب کنیم.»

احمدصمیم نیازی یکی دیگر از اعضای تیم ملی زورخانه‌یی گفت: «آمادگی زیاد گرفتیم، امیدوار هستم از ایران مدال کسب کنم و به افغانستان افتخار کسب کنم. بیست کشور در این رقابت اشتراک می‌کنند.»

افزون بر آن، برخی دیگر از ورزش‌کاران رشته زورخانه‌یی کشور می‌گویند که برای پیش‌برد این رشته با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو اند. آنان خواستار پشتیبانی از سوی اداره ورزش و سکتور خصوصی هستند.

احمدشکیب عطایی عضو تیم ملی زورخانه‌یی گفت: «هر تجار ما یک رشته ورزشی را اسپانسر کنند، فکر می کنم که تمرکز ورزش‌کاران ما خوب‌تر می‌شود و می‌توانند که نتیجه بیاورند و حکومت هم در حد توان که بودجه دارد، کمک می‌کنند؛ اما در این مسابقات همه ورزش‌کاران به هزینه شخصی شان اشتراک کردند.»

ملی‌پوشان زورخانه‌یی کشور در حالی رهسپار رقابت‌های آسیایی ایران می‌شوند که قرار است یک اردوگاه تمرینی پنج روزه را به‌منظور آمادگی هرچه بیشتر به این رویداد، در ایران نیز برگزار کنند.

رقابت‌های آسیایی زورخانه‌یی در میان بیش از ۲۰ کشور از ۱۸ ماه روان میلادی (جون) به میزبانی ایران آغاز می‌شود.

ورزش‌کاران زورخانه‌یی کشور برای یک رقابت آسیایی آماده می‌شوند

هفت ورزش‌کار در رده‌های وزنی گوناگون و یک مربی به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های آسیایی ایران شرکت می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

ملی‌پوشان ورزش زورخانه‌یی افغانستان به هدف شرکت در رقابت‌های آسیایی ایران از دو ماه به این‌سو در کابل تمرین می‌کنند.

آنان تلاش می‌کنند تا با آمادگی کامل به نمایندگی از کشور در این رقابت‌ها شرکت کنند و نتایج مناسب به سود افغانستان رقم بزنند.

مصطفی نورستانی معاون فدراسیون زورخانه‌یی کشور، وضعیت جسمانی و آمادگی ملی‌پوشان این رشته را در رویداد پیش‌رو رضایت‌بخش می‌داند.

آقای نورستانی به طلوع‌نیوز گفت: «مدت دو ماه می‌شود که به ما دعوت‌نامه آمده و بازی‌کنان ما آماد‌گی خاص به این رقابت‌ها دارند. روز دو وقت تمرین می‌کنند. در میادین مختلف جهانی اشتراک کردیم و مدال کسب کردیم، این بار هم وعده می‌دهیم که با دست پر بر می‌گردیم.»

هفت ورزش‌کار در رده‌های وزنی گوناگون و یک مربی به نمایندگی از افغانستان در این پیکارها شرکت می‌کنند.

ملی پوشان زورخانه‌یی افغانستان در بخش‌های انفرادی، تیمی و پهلوانی برابر رقیب‌های خود وارد میدان می‌شوند.

شماری از ورزش‌کاران زورخانه‌یی کشور از دعوت در در رقابت‌های آسیایی ایران خرسند هستند و از آمادگی خود به هدف دست‌یابی به مدال سخن می‌زنند.

حکیم‌الله بیگ‌زاد عضو تیم ملی زورخانه‌یی به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «پنجاه مدال طلا، نقره و برنز از مسابقات خارجی کسب کردیم و حالی هم مدت سه ماه می‌شود که سرگرم تمرینات هستیم و کوشش می‌کنیم که نتیجه خوب کسب کنیم.»

احمدصمیم نیازی یکی دیگر از اعضای تیم ملی زورخانه‌یی گفت: «آمادگی زیاد گرفتیم، امیدوار هستم از ایران مدال کسب کنم و به افغانستان افتخار کسب کنم. بیست کشور در این رقابت اشتراک می‌کنند.»

افزون بر آن، برخی دیگر از ورزش‌کاران رشته زورخانه‌یی کشور می‌گویند که برای پیش‌برد این رشته با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو اند. آنان خواستار پشتیبانی از سوی اداره ورزش و سکتور خصوصی هستند.

احمدشکیب عطایی عضو تیم ملی زورخانه‌یی گفت: «هر تجار ما یک رشته ورزشی را اسپانسر کنند، فکر می کنم که تمرکز ورزش‌کاران ما خوب‌تر می‌شود و می‌توانند که نتیجه بیاورند و حکومت هم در حد توان که بودجه دارد، کمک می‌کنند؛ اما در این مسابقات همه ورزش‌کاران به هزینه شخصی شان اشتراک کردند.»

ملی‌پوشان زورخانه‌یی کشور در حالی رهسپار رقابت‌های آسیایی ایران می‌شوند که قرار است یک اردوگاه تمرینی پنج روزه را به‌منظور آمادگی هرچه بیشتر به این رویداد، در ایران نیز برگزار کنند.

رقابت‌های آسیایی زورخانه‌یی در میان بیش از ۲۰ کشور از ۱۸ ماه روان میلادی (جون) به میزبانی ایران آغاز می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره