تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز دومین جشنوارۀ گردشگری زمستانی بامیان

دومین جشنوارۀ گردشگری زمستانی بامیان، روز پنج‌شنبه (۱۸دلو) با رقابت دوستانۀ بُزکشی میان ورزشکاران ولایت‌های پروان و بامیان آغاز شد.

این جشنواره، قرار است برای یک ماه در بامیان ادامه داشته باشد.

مقام‌های محلی در ولایت بامیان می‌گویند که در این جشنواره، نمایش فلم، نقاشی، عکس و ورزش‌های زمستانی از جمله اسکی و کرلینگ شامل استند.

هدف از برگزاری این جشنواره و نیز رقابت‌ بزکشی در بامیان، رشد صنعت گردشگری در ولایت بامیان گفته شده‌است.

قرار است بازی‌ها و نمایش‌های رسمی این جشنواره، فردا آغاز شوند.

برگزاری این جشنواره، با استقبال باشنده‌گان ولایت بامیان روبه‌رو شده‌است. روز گذشته صدها باشندۀ این ولایت رقابت برکشی را از نزدیک تماشا کردند.

باشنده‌گان ولایت بامیان، می‌گویند که برگزاری این‌گونه جشنواره‌ها و رقابت‌ها، زمینه را برای رشد گردشگری در بامیان فراهم می‌سازد.

همزمان با این، شماری از ورزشکاران بزکشی در بامیان، از آن‌چه که نبود میدان‌ معیاری این رشته در این ولایت می‌گویند انتقاد می‌کنند.

آغاز دومین جشنوارۀ گردشگری زمستانی بامیان

این جشنواره، قرار است برای یک ماه در بامیان ادامه داشته باشد.

تصویر بندانگشتی

دومین جشنوارۀ گردشگری زمستانی بامیان، روز پنج‌شنبه (۱۸دلو) با رقابت دوستانۀ بُزکشی میان ورزشکاران ولایت‌های پروان و بامیان آغاز شد.

این جشنواره، قرار است برای یک ماه در بامیان ادامه داشته باشد.

مقام‌های محلی در ولایت بامیان می‌گویند که در این جشنواره، نمایش فلم، نقاشی، عکس و ورزش‌های زمستانی از جمله اسکی و کرلینگ شامل استند.

هدف از برگزاری این جشنواره و نیز رقابت‌ بزکشی در بامیان، رشد صنعت گردشگری در ولایت بامیان گفته شده‌است.

قرار است بازی‌ها و نمایش‌های رسمی این جشنواره، فردا آغاز شوند.

برگزاری این جشنواره، با استقبال باشنده‌گان ولایت بامیان روبه‌رو شده‌است. روز گذشته صدها باشندۀ این ولایت رقابت برکشی را از نزدیک تماشا کردند.

باشنده‌گان ولایت بامیان، می‌گویند که برگزاری این‌گونه جشنواره‌ها و رقابت‌ها، زمینه را برای رشد گردشگری در بامیان فراهم می‌سازد.

همزمان با این، شماری از ورزشکاران بزکشی در بامیان، از آن‌چه که نبود میدان‌ معیاری این رشته در این ولایت می‌گویند انتقاد می‌کنند.

هم‌رسانی کنید