تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آفتاب عالم برای یک سال از کرکت منع شد

کمیتۀ انظباطی بورد کرکت کشور، آفتاب عالم، توپ انداز سریع تیم ملی را به خاطر نقض کد انضباطی در رقابت‌های جام جهانی، برای یک سال از بازی کرکت دور کرد.

کمیته انظباطی بورد کرکت کشور می‌گوید که آفتاب عالم پس از برسی‌های شورای جهانی کرکت مجرم شناخته شده‌است و این کمیته نیز او را برای یک سال از هر گونه کرکت منع کرد.

عالم آخرین بازی‌اش را در رقابت‌های جام جهانی در برابر هند انجام داده بود و پس از این بازی او با بدرفتاری با یک زن در هوتل که هم تیمی‌هایش اقامت داشتند، متهم شده بود.

او در جریان این بازی‌های جام جهانی، سه ویکت برای تیم‌اش به‌دست آروده بود.

آفتاب عالم برای یک سال از کرکت منع شد

آقای عالم در رقابت‌های جام جهانی از همراهی تیم ملی منع شده و به جای او سید شیرزاد به ترکیب تیم ملی افغانستان اضافه شد.

تصویر بندانگشتی

کمیتۀ انظباطی بورد کرکت کشور، آفتاب عالم، توپ انداز سریع تیم ملی را به خاطر نقض کد انضباطی در رقابت‌های جام جهانی، برای یک سال از بازی کرکت دور کرد.

کمیته انظباطی بورد کرکت کشور می‌گوید که آفتاب عالم پس از برسی‌های شورای جهانی کرکت مجرم شناخته شده‌است و این کمیته نیز او را برای یک سال از هر گونه کرکت منع کرد.

عالم آخرین بازی‌اش را در رقابت‌های جام جهانی در برابر هند انجام داده بود و پس از این بازی او با بدرفتاری با یک زن در هوتل که هم تیمی‌هایش اقامت داشتند، متهم شده بود.

او در جریان این بازی‌های جام جهانی، سه ویکت برای تیم‌اش به‌دست آروده بود.

هم‌رسانی کنید