تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامۀ رقابت‌‎های لیگ ۶دوش؛ کابل بازان مغلوب مس عینک شد

در ادامۀ رقابت‌های ششمین دور لیگ شش دوش کرکت افغانستان، تیم مس عینک توانست تیم کابل‌بازان را با تفاوت نُه ویکت شکست بدهد.

به این ترتیب، تیم مس عینک جواز حضور به دور بعدی این رقابت‌ها را بدست بیاورد.

در این دیدار، نخست بازی را در بخش توپ‌زنی کابل‌بازان آغاز کرد و توانست در ۲۰آور بازی با از دست دادن شش بازیکن ۱۳۱دوش را انجام دهد.

کریم جنت، در بخش توپ‌زنی برای تیم کابل‌بازان خوب درخشید و توانست ۲۷دوش را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش توپ‌اندازی برای تیم مس عینک، نور احمد خوب درخشید و توانست سه بازیکن حریف را از میدان بیرون کند.

در مقابل، کرکت بازان مس عینک بازی را در بخش توپ‌زنی خوب آغاز کردند و توانستند در آور ۱۸بازی با از دست دادن یک بازیکن هدف داده شدۀ حریف را برآورده سازد و برندۀ این دیدار شود.

در بخش توپ‌زنی برای کرکت بازان مس عینک، نور علی زدران خوب درخشید و توانست ۷۲دوش اوت ناشده را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل، در بخش توپ‌اندازی برای تیم کابل‌بازان امیر حمزه خوب درخشید و توانست یک بازیکن حریف را از میدان بیرون کند.

در پایان این دیدار، نور احمد از تیم مس عینک با درخشش در بخش توپ‌اندازی از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت‌‎ها لقب بهترین بازیکن میدان را بدست آورد.

رقابت‌های لیگ‌برتر کرکت کشور، از شش روز به این‌سو جریان دارند و قرار است برای شش روز دیگر نیز ادامه داشته باشند.

این در این رقابت‌ها، تمامی بازی‌کنان تیم ملی کرکت کشور حضور دارند.

ادامۀ رقابت‌‎های لیگ ۶دوش؛ کابل بازان مغلوب مس عینک شد

تیم‌های مس عینک و کابل‌بازان هردو توانسته‌اند به دور نیمه‌نهایی این رقابت‌ها راه‌یافته‌اند.

تصویر بندانگشتی

در ادامۀ رقابت‌های ششمین دور لیگ شش دوش کرکت افغانستان، تیم مس عینک توانست تیم کابل‌بازان را با تفاوت نُه ویکت شکست بدهد.

به این ترتیب، تیم مس عینک جواز حضور به دور بعدی این رقابت‌ها را بدست بیاورد.

در این دیدار، نخست بازی را در بخش توپ‌زنی کابل‌بازان آغاز کرد و توانست در ۲۰آور بازی با از دست دادن شش بازیکن ۱۳۱دوش را انجام دهد.

کریم جنت، در بخش توپ‌زنی برای تیم کابل‌بازان خوب درخشید و توانست ۲۷دوش را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش توپ‌اندازی برای تیم مس عینک، نور احمد خوب درخشید و توانست سه بازیکن حریف را از میدان بیرون کند.

در مقابل، کرکت بازان مس عینک بازی را در بخش توپ‌زنی خوب آغاز کردند و توانستند در آور ۱۸بازی با از دست دادن یک بازیکن هدف داده شدۀ حریف را برآورده سازد و برندۀ این دیدار شود.

در بخش توپ‌زنی برای کرکت بازان مس عینک، نور علی زدران خوب درخشید و توانست ۷۲دوش اوت ناشده را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل، در بخش توپ‌اندازی برای تیم کابل‌بازان امیر حمزه خوب درخشید و توانست یک بازیکن حریف را از میدان بیرون کند.

در پایان این دیدار، نور احمد از تیم مس عینک با درخشش در بخش توپ‌اندازی از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت‌‎ها لقب بهترین بازیکن میدان را بدست آورد.

رقابت‌های لیگ‌برتر کرکت کشور، از شش روز به این‌سو جریان دارند و قرار است برای شش روز دیگر نیز ادامه داشته باشند.

این در این رقابت‌ها، تمامی بازی‌کنان تیم ملی کرکت کشور حضور دارند.

هم‌رسانی کنید