Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد بازیکنان تیم ملی هاکی بانوان از بی‌توجهی حکومت

اعضای تیم ملی هاکی بانوان کشور از آن‌چه که بی‌‎توجهی حکومت در برابر خودشان می‌گویند انتقاد می‌کنند.

ملی‌پوشان کشور، می‌گویند که اگر به ورزش هاکی در بخش بانوان توجه شود آنان می‌توانند در در رقابت‌های برون مرزی خوب بدرخشند.

خدیجه که یکی از اعضای تیم ملی هاکی بانوان کشور است که می‌گوید از نُه سال بدینسو این رشتۀ ورزشی را پیش‌برد: «متأسفانه ما قبلا میدان مشخص نداشتیم و نتانستیم تمریتات زیادتر داشته باشیم به همین دلیل نتوانستیم به مسابقات برون مرزی اشتراک کنیم.»

یاسمین محمدی، عضو دیگر تیم ملی هاکی بانوان افزود: «خواستن توانستن است. اگر هر شخصی – چه بانو چه آقا – می‌تواند ورزش کند. ورزش تنها ویژۀ مردان نیست، بانوان نیز می‌توانند ورزش کنند.»

با این همه، پیرمحمد امیری، مربی تیم ملی هاکی بانوان می‌گوید که علاقه‌مندی بانوان به این رشته افزایش یافته‌است و ظرفیت بازیکنان نیز نسبت به چند سال پیش رشد قابل ملاحظه داشته‌است: «مشکل عمدۀ ما، نبود میدان استندرد است. کمیتۀ ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی باید برای ما یک میدان استندرد بدهند.»

فدراسیون هاکی بانوان افغانستان، هشت پیش در چهارچوب کمیتۀ ملی المپیک ایجاد شد و اکنون در ولایت‌های بامیان، کابل و ننگرهار نماینده‌گی دارد.

انتقاد بازیکنان تیم ملی هاکی بانوان از بی‌توجهی حکومت

فدراسیون هاکی بانوان افغانستان، هشت پیش در چهارجوب کمیتۀ ملی المپیک ایجاد شد و اکنون در ولایت‌های بامیان، کابل و ننگرهار نماینده‌گی دارد.

تصویر بندانگشتی

اعضای تیم ملی هاکی بانوان کشور از آن‌چه که بی‌‎توجهی حکومت در برابر خودشان می‌گویند انتقاد می‌کنند.

ملی‌پوشان کشور، می‌گویند که اگر به ورزش هاکی در بخش بانوان توجه شود آنان می‌توانند در در رقابت‌های برون مرزی خوب بدرخشند.

خدیجه که یکی از اعضای تیم ملی هاکی بانوان کشور است که می‌گوید از نُه سال بدینسو این رشتۀ ورزشی را پیش‌برد: «متأسفانه ما قبلا میدان مشخص نداشتیم و نتانستیم تمریتات زیادتر داشته باشیم به همین دلیل نتوانستیم به مسابقات برون مرزی اشتراک کنیم.»

یاسمین محمدی، عضو دیگر تیم ملی هاکی بانوان افزود: «خواستن توانستن است. اگر هر شخصی – چه بانو چه آقا – می‌تواند ورزش کند. ورزش تنها ویژۀ مردان نیست، بانوان نیز می‌توانند ورزش کنند.»

با این همه، پیرمحمد امیری، مربی تیم ملی هاکی بانوان می‌گوید که علاقه‌مندی بانوان به این رشته افزایش یافته‌است و ظرفیت بازیکنان نیز نسبت به چند سال پیش رشد قابل ملاحظه داشته‌است: «مشکل عمدۀ ما، نبود میدان استندرد است. کمیتۀ ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی باید برای ما یک میدان استندرد بدهند.»

فدراسیون هاکی بانوان افغانستان، هشت پیش در چهارچوب کمیتۀ ملی المپیک ایجاد شد و اکنون در ولایت‌های بامیان، کابل و ننگرهار نماینده‌گی دارد.

هم‌رسانی کنید