تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازماندن بازیکنان تیم‌های ملی فتبال و فتسال از رقابت‌های رسمی

شماری از بازیکنان و مربیان تیم‌های ملی فتبال، فتبال ساحلی و فتسال، در نشستی در کابل گفتند که مشکلات به وجود آمده در فدراسیون فتبال باعث شده است تا آنان از مسابقات رسمی و برگزاری اردوگاه‌های تمریناتی باز بمانند.

شماری از مربیان و بازیکنان تیم‌های ملی فتبال، فتبال ساحلی و فتسال می‌گویند از رقابت‌های رسمی و برگزاری اردوگاه‌های تمریناتی در بیرون از کشور باز مانده اند.

آنان مشکلات به وجود آمده اخیر در فدراسیون فتبال را علت این مشکل عنوان می‌کنند.

رزاق ممرک، مربی تیم ملی فتسال، گفت: «ما با مشکلات خیلی جدی مواجه شدیم در ارتباط با پیشبرد برنامه‌های که فدراسیون روی دست داشت مطابق به جنتری کاری سالانه خودش. از شرکت تیم‌های ملی ما در مسابقات آسیاسی و همچنان پیشبرد برنامه‌های آموزشی و مسابقات داخلی.»

آرزو رحیمی، مسوول کمیته بانوان فدراسیون فتبال، گفت: «از لوی سارنوالی هیئت آمدند موضوع را بررسی کردند، چرا نتایج را اعلام نمی‌کنند. تا چی وقت ما همین‌طور آشفته باشیم. تا چی وقت ما صدمه ببینیم، قربانی داده برویم. هر قدر این موضوع طول بکشد، دختران بیشتر قربانی می‌شوند.»

در همین حال، جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، می‌گوید

آقای رسولی افزود: «بعد از این که پنج تن از مسوولین فدراسیون فتبال افغانستان به حالت تعلیق درآمدند و تعدادی زیادی از این‌ها هم ممنوع الخروج شدند. بحث اداری و پیشبرد امورات فدراسیون بر می‌گردد به خود فدراسیون که براساس قوانین، مقررات و طرزالعمل‌های که دارند، آنان باید این را تنظیم بکنند.»

در همین حال ورزشکاران می‌گویند ادامه این روند، برای بدست آوردن نتیجه خوب از رقابت‌های بیرون مرزی تأثیر منفی خواهد داشت.

فیص محمد، عضو تیم ملی فتبال ۲۳ سال، گفت: «از مقامات ریاست جمهوری و لوی سارنوالی خواهش می‌کنیم که نتیجه‌های که از بررسی‌ها گرفته زودتر اعلام کنند تا که ما از این سردرگمی زودتر خلاص شویم.»

این در حالی است که چندی پیش وظیفه‌های پنج عضو فدراسیون فتبال به شمول رییس، معاون و سکرتر جنرال این فدراسیون از سوی لوی سارنوالی مبنی بر اتهام‌های آزار و اذیت جنسی شماری از بازیکنان پیشین تیم ملی فتبال زنان، از سوی لوی سارنوالی به تعلیق درآمده بود.

بازماندن بازیکنان تیم‌های ملی فتبال و فتسال از رقابت‌های رسمی

در همین حال آنان از لوی سارنوالی می‌خواهند تا نتیجه بررسی‌های شان را با آنان شریک بسازند.

تصویر بندانگشتی

شماری از بازیکنان و مربیان تیم‌های ملی فتبال، فتبال ساحلی و فتسال، در نشستی در کابل گفتند که مشکلات به وجود آمده در فدراسیون فتبال باعث شده است تا آنان از مسابقات رسمی و برگزاری اردوگاه‌های تمریناتی باز بمانند.

شماری از مربیان و بازیکنان تیم‌های ملی فتبال، فتبال ساحلی و فتسال می‌گویند از رقابت‌های رسمی و برگزاری اردوگاه‌های تمریناتی در بیرون از کشور باز مانده اند.

آنان مشکلات به وجود آمده اخیر در فدراسیون فتبال را علت این مشکل عنوان می‌کنند.

رزاق ممرک، مربی تیم ملی فتسال، گفت: «ما با مشکلات خیلی جدی مواجه شدیم در ارتباط با پیشبرد برنامه‌های که فدراسیون روی دست داشت مطابق به جنتری کاری سالانه خودش. از شرکت تیم‌های ملی ما در مسابقات آسیاسی و همچنان پیشبرد برنامه‌های آموزشی و مسابقات داخلی.»

آرزو رحیمی، مسوول کمیته بانوان فدراسیون فتبال، گفت: «از لوی سارنوالی هیئت آمدند موضوع را بررسی کردند، چرا نتایج را اعلام نمی‌کنند. تا چی وقت ما همین‌طور آشفته باشیم. تا چی وقت ما صدمه ببینیم، قربانی داده برویم. هر قدر این موضوع طول بکشد، دختران بیشتر قربانی می‌شوند.»

در همین حال، جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، می‌گوید

آقای رسولی افزود: «بعد از این که پنج تن از مسوولین فدراسیون فتبال افغانستان به حالت تعلیق درآمدند و تعدادی زیادی از این‌ها هم ممنوع الخروج شدند. بحث اداری و پیشبرد امورات فدراسیون بر می‌گردد به خود فدراسیون که براساس قوانین، مقررات و طرزالعمل‌های که دارند، آنان باید این را تنظیم بکنند.»

در همین حال ورزشکاران می‌گویند ادامه این روند، برای بدست آوردن نتیجه خوب از رقابت‌های بیرون مرزی تأثیر منفی خواهد داشت.

فیص محمد، عضو تیم ملی فتبال ۲۳ سال، گفت: «از مقامات ریاست جمهوری و لوی سارنوالی خواهش می‌کنیم که نتیجه‌های که از بررسی‌ها گرفته زودتر اعلام کنند تا که ما از این سردرگمی زودتر خلاص شویم.»

این در حالی است که چندی پیش وظیفه‌های پنج عضو فدراسیون فتبال به شمول رییس، معاون و سکرتر جنرال این فدراسیون از سوی لوی سارنوالی مبنی بر اتهام‌های آزار و اذیت جنسی شماری از بازیکنان پیشین تیم ملی فتبال زنان، از سوی لوی سارنوالی به تعلیق درآمده بود.

هم‌رسانی کنید