تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

برگزاری نخستین دور رقابت‌های انتخابی تیم ملی رگبی بانوان ۱۸ سال

نخستین دور رقابت‌های انتخاباتی تیم ملی رگبی بانوان ۱۸سال کشور، امروز (شنبه، ۴عقرب) در کابل برگزار شد.

در این رقابت‌های یک روزه، ۴۸ ورزشکار از چهار مکتب شهر کابل حضور داشتند.

تیم مکتب ملکه ثریا، توانست قهرمان این دور رقابت‌های انتخابی تیم ملی رگبی بانوان ۱۸ سال کشور شود.

تیم مکتب الفتح دوم شد و تیم لیسۀ مریم هم مقام سوم را از آن خود کرد.

این رقابت‌ها از سوی ریاست تربیت بدنی و کمیتۀ ملی المپیک برگزار شده بود.

در پایان این رقابت‌ها، ۱۸ورزشکار برای تیم ملی رگبی بانوان ۱۸ سال کشور گزینش شدند.

 

ورزش

برگزاری نخستین دور رقابت‌های انتخابی تیم ملی رگبی بانوان ۱۸ سال

در پایان این رقابت‌ها، ۱۸ ورزشکار برای تیم ملی رگبی بانوان ۱۸ سال کشور گزینش شدند.

تصویر بندانگشتی

نخستین دور رقابت‌های انتخاباتی تیم ملی رگبی بانوان ۱۸سال کشور، امروز (شنبه، ۴عقرب) در کابل برگزار شد.

در این رقابت‌های یک روزه، ۴۸ ورزشکار از چهار مکتب شهر کابل حضور داشتند.

تیم مکتب ملکه ثریا، توانست قهرمان این دور رقابت‌های انتخابی تیم ملی رگبی بانوان ۱۸ سال کشور شود.

تیم مکتب الفتح دوم شد و تیم لیسۀ مریم هم مقام سوم را از آن خود کرد.

این رقابت‌ها از سوی ریاست تربیت بدنی و کمیتۀ ملی المپیک برگزار شده بود.

در پایان این رقابت‌ها، ۱۸ورزشکار برای تیم ملی رگبی بانوان ۱۸ سال کشور گزینش شدند.

 

هم‌رسانی کنید