تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

بورد کرکت قرارداد شهزاد محمدی را به حالت تعلیق درآورد

بورد کرکت افغانستان، قرارداد شهزاد محمدی، بازیکن تیم ملی کرکت کشور را تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق درآورد.

بورد کرکت کشور، می‌گوید که او اصول این اداره را زیرپا کرده‌است و به همین دلیل قراردادش در تیم ملی به حالت تعلیق درآمده‌است.

روز گذشته، تصویرهایی از شهزاد در رسانه‌های اجتماعی پخش شدند که نشان می‌داد او در شهر پشاور پاکستان تمرین می‌کند.

بربنیاد اصول بورد کرکت افغانستان، اعضای تیم ملی کرکت باید برای سفر به بیرون از کشور از این اداره اجازه بگیرند، اما بورد کرکت می‌گوید که شهرزاد برای سفر به پاکستان این نهاد را در جریان نگذاشته‌است.

در یک خبرنامۀ بورد کرکت، آمده‌است که این بازیکن تیم ملی کرکت پیش از این نیز چندین بار این عمل را تکرار کرده‌است، اما هرباری که بورد کرکت از او توضیح خواسته‌است او توجه نکرده‌است.

بورد کرکت، می‌گوید که کمیتۀ انضباطی این نهاد، قرار است دربارۀ شهزاد محمدی، پس از عید قربان تصمیم بگیرد.

ورزش

بورد کرکت قرارداد شهزاد محمدی را به حالت تعلیق درآورد

بورد کرکت، می‌گوید که کمیتۀ انضباطی این نهاد، قرار است دربارۀ شهزاد محمدی، پس از عید قربان تصمیم بگیرد.

تصویر بندانگشتی

بورد کرکت افغانستان، قرارداد شهزاد محمدی، بازیکن تیم ملی کرکت کشور را تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق درآورد.

بورد کرکت کشور، می‌گوید که او اصول این اداره را زیرپا کرده‌است و به همین دلیل قراردادش در تیم ملی به حالت تعلیق درآمده‌است.

روز گذشته، تصویرهایی از شهزاد در رسانه‌های اجتماعی پخش شدند که نشان می‌داد او در شهر پشاور پاکستان تمرین می‌کند.

بربنیاد اصول بورد کرکت افغانستان، اعضای تیم ملی کرکت باید برای سفر به بیرون از کشور از این اداره اجازه بگیرند، اما بورد کرکت می‌گوید که شهرزاد برای سفر به پاکستان این نهاد را در جریان نگذاشته‌است.

در یک خبرنامۀ بورد کرکت، آمده‌است که این بازیکن تیم ملی کرکت پیش از این نیز چندین بار این عمل را تکرار کرده‌است، اما هرباری که بورد کرکت از او توضیح خواسته‌است او توجه نکرده‌است.

بورد کرکت، می‌گوید که کمیتۀ انضباطی این نهاد، قرار است دربارۀ شهزاد محمدی، پس از عید قربان تصمیم بگیرد.

هم‌رسانی کنید