Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تماشگران به‌گونۀ قسمی اجازۀ تماشای بازی‌های لیگ شش دوش را دارند

بورد کرکت افغانستان شنبه شب، (۸ سنبله) در یک خبرنامه اعلام کرده‌ که وزارت صحت اجازه داده‌است تا تماشاگران به‌گونۀ قسمی بازی‌های لیگ شش دوش را از نزدیک تماشا کنند.

درخبرنامه‌یی این نهاد آمده‌است که وزارت صحت اجازه داده‌است که بازی‌های لیگ شش دوش با حضور ۳۰ درصد تماشاگران در ورزشگاه کرکت بین‌المللی کابل، برگزار شود.

 خبرنامه می‌افزاید که بر بنیاد هدایت وزارت صحت، برگزارکننده‌گان رقابت‌ها باید ترتیبی بدهند تا بین هر دو تماشاگر حد اقل دومتر فاصله وجود داشته باشد، به تمام تماشاگران ماسک توزیع شود و تماشاگران در فاصلۀ باز، ورزشگاه بنشینند.

هفتمین دور لیگ شش دوش کرکت قرار است به تاریخ ششم سپتمبر ۲۰۲۰ در ورزشگاه کرکت کابل آغاز شود و تا ۱۶همین ماه ادامه یابد.

 تیم‌های آمو، بند امیر، بُست، کابل، مس عینک و سپین غیر در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

 در این رقابت‌ها، تمامی بازی‌کنان تیم ملی کرکت کشور به‌شمول راشد خان و محمدنبی، شرکت خواهند کرد.

 این رقابت‌ها، می‌تواند که در آماده ساختن بازیکنان تیم ملی برای رقابت‌های آسیایی و جهانی کمک کند.

تماشگران به‌گونۀ قسمی اجازۀ تماشای بازی‌های لیگ شش دوش را دارند

تیم‌های آمو، بند امیر، بُست، کابل، مس عینک و سپین غیر در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

تصویر بندانگشتی

بورد کرکت افغانستان شنبه شب، (۸ سنبله) در یک خبرنامه اعلام کرده‌ که وزارت صحت اجازه داده‌است تا تماشاگران به‌گونۀ قسمی بازی‌های لیگ شش دوش را از نزدیک تماشا کنند.

درخبرنامه‌یی این نهاد آمده‌است که وزارت صحت اجازه داده‌است که بازی‌های لیگ شش دوش با حضور ۳۰ درصد تماشاگران در ورزشگاه کرکت بین‌المللی کابل، برگزار شود.

 خبرنامه می‌افزاید که بر بنیاد هدایت وزارت صحت، برگزارکننده‌گان رقابت‌ها باید ترتیبی بدهند تا بین هر دو تماشاگر حد اقل دومتر فاصله وجود داشته باشد، به تمام تماشاگران ماسک توزیع شود و تماشاگران در فاصلۀ باز، ورزشگاه بنشینند.

هفتمین دور لیگ شش دوش کرکت قرار است به تاریخ ششم سپتمبر ۲۰۲۰ در ورزشگاه کرکت کابل آغاز شود و تا ۱۶همین ماه ادامه یابد.

 تیم‌های آمو، بند امیر، بُست، کابل، مس عینک و سپین غیر در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

 در این رقابت‌ها، تمامی بازی‌کنان تیم ملی کرکت کشور به‌شمول راشد خان و محمدنبی، شرکت خواهند کرد.

 این رقابت‌ها، می‌تواند که در آماده ساختن بازیکنان تیم ملی برای رقابت‌های آسیایی و جهانی کمک کند.

هم‌رسانی کنید