تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تیم ملی موی‌تای با ۶مدال از رقابت‌های قهرمانی آسیا به کشور برگشت

ملی پوشان موی‌تای کشور با شش مدال از رقابت‌های قهرمانی آسیا از چین، صبح امروز به کشور برگشتند.

در این رقابت‌ها که ورزشکاران ۳۲ کشور آسیایی شرکت کرده بودند، ورزشکاران افغانستان توانستند چهار مدال نقره و دو مدال برنز بگیرند.

این رقابت‌ها که در شهر ماکائوی چین برای شش روز برگزار شده بود، از افغانستان یازده ورزشکار شرکت کرده بودند.

امیر حسین حسینی، رییس فدراسیون موی‌تای، از بدست آوردن مدال توسط ورزشکاران کشور از این رقابت‌ها خرسند است. 

او می‌گوید که ورزشکاران موی‌تای کشور توانستند در این رقابت‌ها خوب بدرخشند.

تیم ملی موی‌تای با ۶مدال از رقابت‌های قهرمانی آسیا به کشور برگشت

رقابت‌های قهرمانی موی تای آسیا، از تاریخ پنجم تا یازدهم دسامبر در شهر ماکائوی چین برگزار شده بود. در این رقابت‌ها ورزشکاران ۳۲ کشور شرکت کرده بودند.

Thumbnail

ملی پوشان موی‌تای کشور با شش مدال از رقابت‌های قهرمانی آسیا از چین، صبح امروز به کشور برگشتند.

در این رقابت‌ها که ورزشکاران ۳۲ کشور آسیایی شرکت کرده بودند، ورزشکاران افغانستان توانستند چهار مدال نقره و دو مدال برنز بگیرند.

این رقابت‌ها که در شهر ماکائوی چین برای شش روز برگزار شده بود، از افغانستان یازده ورزشکار شرکت کرده بودند.

امیر حسین حسینی، رییس فدراسیون موی‌تای، از بدست آوردن مدال توسط ورزشکاران کشور از این رقابت‌ها خرسند است. 

او می‌گوید که ورزشکاران موی‌تای کشور توانستند در این رقابت‌ها خوب بدرخشند.

هم‌رسانی کنید