تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تیم ملی نزده سال کرکت افغانستان هند را با دو ویکت شکست داد

تیم ملی نزده سال کرکت افغانستان، در پنجمین دیدار یک روزه، کرکت‌بازان نزده سال هند را با تفاوت دو ویکت شکست داد.

ملی‌پوشان کشور، در این رقابت‌ها توانستند برابر هند دو پیروزی و سه شکست در کارنامۀ شان ثبت کنند.

هدف از برگزاری رقابت‌های یک روزه، آماده‌گی تیم ملی نزده سال کرکت کشور برای حضور در رقابت‌های جام جهانی سال آیندۀ میلادی گفته شده‌است.

رقابت‌های یک روزۀ کرکت، ده روز پیش با میزبانی افغانستان در شهر لکنو هند آغاز شدند و امروز(شنبه، ۹قوس) به پایان رسیدند.

ملی‌پوشان نزده سال کرکت افغانستان برای حضور در رقابت‌های یک روزه، اردوگاۀ تمریناتی یک ماهه را در کابل پشت سرگذشتانده بودند.

تیم ملی نزده سال کرکت افغانستان هند را با دو ویکت شکست داد

رقابت‌های یک روزۀ کرکت، ده روز پیش با میزبانی افغانستان در شهر لکنو هند آغاز شدند و امروز(شنبه، ۹قوس) به پایان رسیدند.

تصویر بندانگشتی

تیم ملی نزده سال کرکت افغانستان، در پنجمین دیدار یک روزه، کرکت‌بازان نزده سال هند را با تفاوت دو ویکت شکست داد.

ملی‌پوشان کشور، در این رقابت‌ها توانستند برابر هند دو پیروزی و سه شکست در کارنامۀ شان ثبت کنند.

هدف از برگزاری رقابت‌های یک روزه، آماده‌گی تیم ملی نزده سال کرکت کشور برای حضور در رقابت‌های جام جهانی سال آیندۀ میلادی گفته شده‌است.

رقابت‌های یک روزۀ کرکت، ده روز پیش با میزبانی افغانستان در شهر لکنو هند آغاز شدند و امروز(شنبه، ۹قوس) به پایان رسیدند.

ملی‌پوشان نزده سال کرکت افغانستان برای حضور در رقابت‌های یک روزه، اردوگاۀ تمریناتی یک ماهه را در کابل پشت سرگذشتانده بودند.

هم‌رسانی کنید