تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تیم ملی کرکت در دومین دیدار یک روزه اسکاتلند را شکست داد

تیم ملی کرکت کشور روز گذشته (جمعه ۲۰ ثور)  توانست در دومین دیدار یک روزه شان تیم کرکت اسکاتلند را شکست بدهد.

در این دیدار ملی پوشان اسکاتلند با از دست دادن هفت بازیکن شان برای افغانستان ۳۲۶ دوش هدف تعین نمودند.

برای اسکاتلند بازیکنان کالم مکلیود ۱۰۰ و کوترز ۷۹ بیشترین دوش انجام دادند.

درمقابل ملی پوشان کشور در ۴۵ آوری بازی با از دست دادن سه بازیکن توانست ۲۶۹ دوش را انجام دهند وسپس بازی به دلیل ریزش باران متوقف شد که کادری برگذاری این رقابت‌ها به اساس قوانین شورای جهانی کرکت، افغانستان را برنده این دیدار اعلان کرد.

گرچه بازی از اثر باران شدید متوقف شد، اما به اساس سیستم متذکره جهانی کرکت، افغانستان از تیم مقابل دو دوش پیش بود و به همین اساس تیم ملی کرکت برندۀ بازی اعلان گردید.

از جانب افغانستان گلبدین نایب خوب درخشید و سه بازیکن تیم مقابل را از میدان خارج کردند و همچنان حمیدحسن و آفتاب عالم نیز به نوبه خود دو-دو ویکت را بدست آوردند. 

در بخش توپ زنی رحمت شاه بسیار خوب درخشید و ۱۱۳ دوش بدست آورد و حشمت الله شهیدی و محمد شهزاد نیز خوب بازی کردند و به ترتیب ۵۹ و ۵۵ دوش بدست آوردند.

این درحالی است که بازی اول ۵۰ آوره بین‌المللی بین هر دو تیم به دلیل ریزش باران لغوه شده بود‌.

تیم ملی کرکت در دومین دیدار یک روزه اسکاتلند را شکست داد

تصویر بندانگشتی

تیم ملی کرکت کشور روز گذشته (جمعه ۲۰ ثور)  توانست در دومین دیدار یک روزه شان تیم کرکت اسکاتلند را شکست بدهد.

در این دیدار ملی پوشان اسکاتلند با از دست دادن هفت بازیکن شان برای افغانستان ۳۲۶ دوش هدف تعین نمودند.

برای اسکاتلند بازیکنان کالم مکلیود ۱۰۰ و کوترز ۷۹ بیشترین دوش انجام دادند.

درمقابل ملی پوشان کشور در ۴۵ آوری بازی با از دست دادن سه بازیکن توانست ۲۶۹ دوش را انجام دهند وسپس بازی به دلیل ریزش باران متوقف شد که کادری برگذاری این رقابت‌ها به اساس قوانین شورای جهانی کرکت، افغانستان را برنده این دیدار اعلان کرد.

گرچه بازی از اثر باران شدید متوقف شد، اما به اساس سیستم متذکره جهانی کرکت، افغانستان از تیم مقابل دو دوش پیش بود و به همین اساس تیم ملی کرکت برندۀ بازی اعلان گردید.

از جانب افغانستان گلبدین نایب خوب درخشید و سه بازیکن تیم مقابل را از میدان خارج کردند و همچنان حمیدحسن و آفتاب عالم نیز به نوبه خود دو-دو ویکت را بدست آوردند. 

در بخش توپ زنی رحمت شاه بسیار خوب درخشید و ۱۱۳ دوش بدست آورد و حشمت الله شهیدی و محمد شهزاد نیز خوب بازی کردند و به ترتیب ۵۹ و ۵۵ دوش بدست آوردند.

این درحالی است که بازی اول ۵۰ آوره بین‌المللی بین هر دو تیم به دلیل ریزش باران لغوه شده بود‌.

هم‌رسانی کنید