تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تیم کرکت بنگله‌دیش با تفاوت ۴ ویکت افغانستان را شکست داد

در سلسله بازی‌های ۲۰آوره سه جانبه میان افغانستان، بنگله‌دیش و زمبابوی، شب گذشته (۳۰سنبله) تیم بنگله‌دیش توانست با تفاوت ۴ ویکت تیم ملی کرکت کشور را شکست بدهد.

درنخست بنگله‌دیش توپ اندازی را انتخاب کرد و افغانستان با از دست دادن ۷ ویکت توانست ۱۳۹دوش هدف را برای تیم بنگله‌دیش تعین نماید.

دراین بازی، بازیکنان افغان هر یک حضرت زازی ۴۷دوش و رحمن‌الله گربز ۲۹دوش و شفیق الله شفیق ۲۳دوش به سود تیم شان کسب نمودند.

از سوی دیگر تیم بنگله‌دیش توانست هدف داده شده را با تفاوت ۴ ویکت در آور ۱۹بازی به دست آورد.

در پایان بازی شکیب الحسن، بازی‌کن بهتر میدان برگزیده شد.

این درحالی است که تیم های افغانستان و بنگله‌دیش با داشتن امتیازهای ۶و ۴ به بازی نهایی راه یافتن و تیم زمبابوی از ادامۀ بازی‌ها بیرون شدند.

تیم کرکت بنگله‌دیش با تفاوت ۴ ویکت افغانستان را شکست داد

قرار است بازی نهایی میان دو تیم به تاریخ ۲۴سپتامبر در دهاکه مرکز بنگله‌دیش برگزار شود.

تصویر بندانگشتی

در سلسله بازی‌های ۲۰آوره سه جانبه میان افغانستان، بنگله‌دیش و زمبابوی، شب گذشته (۳۰سنبله) تیم بنگله‌دیش توانست با تفاوت ۴ ویکت تیم ملی کرکت کشور را شکست بدهد.

درنخست بنگله‌دیش توپ اندازی را انتخاب کرد و افغانستان با از دست دادن ۷ ویکت توانست ۱۳۹دوش هدف را برای تیم بنگله‌دیش تعین نماید.

دراین بازی، بازیکنان افغان هر یک حضرت زازی ۴۷دوش و رحمن‌الله گربز ۲۹دوش و شفیق الله شفیق ۲۳دوش به سود تیم شان کسب نمودند.

از سوی دیگر تیم بنگله‌دیش توانست هدف داده شده را با تفاوت ۴ ویکت در آور ۱۹بازی به دست آورد.

در پایان بازی شکیب الحسن، بازی‌کن بهتر میدان برگزیده شد.

این درحالی است که تیم های افغانستان و بنگله‌دیش با داشتن امتیازهای ۶و ۴ به بازی نهایی راه یافتن و تیم زمبابوی از ادامۀ بازی‌ها بیرون شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره