تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تیم کرکت ۱۹سال کشور انگلستان را در یک بازی تدارکاتی شکست داد

تیم ملی کرکت زیر ۱۹ سال کشور روز سه‎شنبه (۲۴جدی) در یک بازی تدارکاتی توانست انگلستان را با تفاوت ۲۱ دوش، شکست بدهد.

ملی پوشان کشور برندۀ قرعه شدند و به توپ‌زدن پرداختند.

ملی پوشان کشور در ۵۰ آور بازی با از دست دادن ۸ بازیکن توانست ۲۰۵ دوش به دست آورند و عبدالرحمان ۵۴ دوش و محمد اسحاق ۴۳ دوش به سود تیم شان، به دست آوردند.

درمقابل، لوری بلیک کولین توانست سه بازیکن تیم ملی را از میدان، اجراج کند.

در بخش توپ‌زنی انگلستان در آور ۴۷ و با از دست دادن تمامی بازیکنان ۱۸۴ دوش به دست آوردند و در نهایت این بازی را با تفاوت ۲۱ دوش به تیم ملی کشور، واگزار کرد.

لوری جوی ایویسون، ۳۷ دوش و جیک هاینیس توانست ۲۹ دوش برای تیم شان، انجام دهند.

در بخش توپ اندازی، فضل حق از تیم ملی کشور توانست سه بازیکن حریف و عبدالرحمن، نوراحمد و شفیق‌‎الله غفاری هرکدام شان دو دو حریف شان را از میدان، اخراج کنند.

تیم کرکت ۱۹سال کشور انگلستان را در یک بازی تدارکاتی شکست داد

در این بازی، عبدالرحمان توانست ۵۴ دوش به سود تیم ملی کشور، انجام دهد.

تصویر بندانگشتی

تیم ملی کرکت زیر ۱۹ سال کشور روز سه‎شنبه (۲۴جدی) در یک بازی تدارکاتی توانست انگلستان را با تفاوت ۲۱ دوش، شکست بدهد.

ملی پوشان کشور برندۀ قرعه شدند و به توپ‌زدن پرداختند.

ملی پوشان کشور در ۵۰ آور بازی با از دست دادن ۸ بازیکن توانست ۲۰۵ دوش به دست آورند و عبدالرحمان ۵۴ دوش و محمد اسحاق ۴۳ دوش به سود تیم شان، به دست آوردند.

درمقابل، لوری بلیک کولین توانست سه بازیکن تیم ملی را از میدان، اجراج کند.

در بخش توپ‌زنی انگلستان در آور ۴۷ و با از دست دادن تمامی بازیکنان ۱۸۴ دوش به دست آوردند و در نهایت این بازی را با تفاوت ۲۱ دوش به تیم ملی کشور، واگزار کرد.

لوری جوی ایویسون، ۳۷ دوش و جیک هاینیس توانست ۲۹ دوش برای تیم شان، انجام دهند.

در بخش توپ اندازی، فضل حق از تیم ملی کشور توانست سه بازیکن حریف و عبدالرحمن، نوراحمد و شفیق‌‎الله غفاری هرکدام شان دو دو حریف شان را از میدان، اخراج کنند.

هم‌رسانی کنید