تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

جام جهانی رقابت‎های سال ۲۰۱۹ کرکت به کابل رسید

جام جهانی رقابت‌‎های سال۲۰۱۹ کرکت روز چهارشنبه (۵ جدی) به کابل رسید و با استقبال گرم مردم پذیرایی شد.
 
قرار است این جام پس چاشت امروز در قصردارالامان در یک برنامه ویژه، به نمایش گذشته شود.
 
عزیرالله فضلی، رییس عمومی بورد کرکت کشور گفت: «من امیداورم تا یک روز این جام را در نتیجه‌ای زحمات ملی پوشان کشور به افغانستان خواهیم آورد. ما به شورای جهانی این باور را دادیم که جام جهانی را اجازه دهد تا به افغانستان آورده شود.»
 
شفیق ستانکزی، رییس اجراییه بورد کرکت کشور نیز در این باره گفت: «بعد از صحبت‌های زیاد شورای جهانی را متقاعد ساختم تا جام جهانی رقابت‌های جهانی را به افغانستان بیاوریم تا مردم از نزدیک آن را تماشا کند که این جای خوشحالی است.»
 
از سویی هم، اضغر افغان، کپیتان تیم ملی کرکت کشور گفت: «جام جهانی دو بخش دارد که به جام جهانی راه یافتیم که این کار موفقانه انجام شد و دوم اینکه برنده شویم. ما برای بازی‌های جام جهانی یک پلان خوب داریم.»
 
درهمین حال، عبدالهادی مسلمیار، رییس سنا مجلس افغانستان آوردن این جام را نتیجۀ زحماتی بازیکنان تیم ملی کرکت کشور می‌داند و می‌گوید امیداور است تا بازیکنان کشور در این رقابت‌ها خوب بدرخشد.
 
او می‌افزاید: «آوردن جام به افغانستان نتیجۀ زحمات است چرا که ما با بسیار مشکلات کرکت را شروع کرده بودیم و امروز افتخار میزبانی جام رقابت‌ها را دارم در افغانستان. خوشحالی بسیار کم می‌باشد که این هم یکی از همان لحظه‌ها است.»
 
قرار است که این جام فردا در ولایت بامیان و پس فردا به ولایات هرات و کندهار، انتقال داده شود تا مردم بتواند از نزدیک آن را تماشا کنند.

ورزش

جام جهانی رقابت‎های سال ۲۰۱۹ کرکت به کابل رسید

رییس سنا مجلس افغانستان آوردن این جام را نتیجۀ زحماتی بازیکنان تیم ملی کرکت کشور می‌داند.

تصویر بندانگشتی

جام جهانی رقابت‌‎های سال۲۰۱۹ کرکت روز چهارشنبه (۵ جدی) به کابل رسید و با استقبال گرم مردم پذیرایی شد.
 
قرار است این جام پس چاشت امروز در قصردارالامان در یک برنامه ویژه، به نمایش گذشته شود.
 
عزیرالله فضلی، رییس عمومی بورد کرکت کشور گفت: «من امیداورم تا یک روز این جام را در نتیجه‌ای زحمات ملی پوشان کشور به افغانستان خواهیم آورد. ما به شورای جهانی این باور را دادیم که جام جهانی را اجازه دهد تا به افغانستان آورده شود.»
 
شفیق ستانکزی، رییس اجراییه بورد کرکت کشور نیز در این باره گفت: «بعد از صحبت‌های زیاد شورای جهانی را متقاعد ساختم تا جام جهانی رقابت‌های جهانی را به افغانستان بیاوریم تا مردم از نزدیک آن را تماشا کند که این جای خوشحالی است.»
 
از سویی هم، اضغر افغان، کپیتان تیم ملی کرکت کشور گفت: «جام جهانی دو بخش دارد که به جام جهانی راه یافتیم که این کار موفقانه انجام شد و دوم اینکه برنده شویم. ما برای بازی‌های جام جهانی یک پلان خوب داریم.»
 
درهمین حال، عبدالهادی مسلمیار، رییس سنا مجلس افغانستان آوردن این جام را نتیجۀ زحماتی بازیکنان تیم ملی کرکت کشور می‌داند و می‌گوید امیداور است تا بازیکنان کشور در این رقابت‌ها خوب بدرخشد.
 
او می‌افزاید: «آوردن جام به افغانستان نتیجۀ زحمات است چرا که ما با بسیار مشکلات کرکت را شروع کرده بودیم و امروز افتخار میزبانی جام رقابت‌ها را دارم در افغانستان. خوشحالی بسیار کم می‌باشد که این هم یکی از همان لحظه‌ها است.»
 
قرار است که این جام فردا در ولایت بامیان و پس فردا به ولایات هرات و کندهار، انتقال داده شود تا مردم بتواند از نزدیک آن را تماشا کنند.

هم‌رسانی کنید