تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حذف شدن تیم ملی فتبال زنان افغان از رده بندی جهانی تازه فیفا

در تازه ترین رده بندی جهانی، تیم‌های ملی فتبال زنان جهان که از سوی فیفا اعلام شده است تیم ملی فتبال زنان افغانستان به علت نداشتن فعالیت از رده بندی جهانی، توسط فیفا حذف شده است.

در این رده بندی تیم‌های ملی فتبال زنان امریکا، جرمنی و هالند در مکان‌های اول تا سوم جهان قرار گرفتند.

در آسیا نیز آسترالیا، کوریایی جنوبی و جاپان رده‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند، اما اسم افغانستان در میان ۱۶۱کشور حاضر در این رده بندی به چشم نمی‌خورد.

بر اساس قوانین فیفا تیم‌های که در درازای ۱۸ماه پنج بازی رسمی انجام ندهند از رده بندی فیفا حذف می‌شوند.

این در حالیست که تیم ملی فتبال زنان افغانستان در سال ۲۰۱۳جایگاه ۱۰۸جهان را در اختیار داشت.

خواستیم دراین باره نظر کمیتۀ بانوان فدراسیون فتبال را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر خبرنگار طلوع‌نیوز، این اداره حاضر به گفتگو نشد.

حذف شدن تیم ملی فتبال زنان افغان از رده بندی جهانی تازه فیفا

تیم ملی فتبال زنان افغانستان در سال ۲۰۱۳جایگاه ۱۰۸جهان را در اختیار داشت.

Thumbnail

در تازه ترین رده بندی جهانی، تیم‌های ملی فتبال زنان جهان که از سوی فیفا اعلام شده است تیم ملی فتبال زنان افغانستان به علت نداشتن فعالیت از رده بندی جهانی، توسط فیفا حذف شده است.

در این رده بندی تیم‌های ملی فتبال زنان امریکا، جرمنی و هالند در مکان‌های اول تا سوم جهان قرار گرفتند.

در آسیا نیز آسترالیا، کوریایی جنوبی و جاپان رده‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند، اما اسم افغانستان در میان ۱۶۱کشور حاضر در این رده بندی به چشم نمی‌خورد.

بر اساس قوانین فیفا تیم‌های که در درازای ۱۸ماه پنج بازی رسمی انجام ندهند از رده بندی فیفا حذف می‌شوند.

این در حالیست که تیم ملی فتبال زنان افغانستان در سال ۲۰۱۳جایگاه ۱۰۸جهان را در اختیار داشت.

خواستیم دراین باره نظر کمیتۀ بانوان فدراسیون فتبال را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر خبرنگار طلوع‌نیوز، این اداره حاضر به گفتگو نشد.

هم‌رسانی کنید