تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

حضور بیش از ده‌هزار تماشاچی در فرجامین بازی لیگ‌برتر فتبال کشور

هفتمین دور رقابت‌های لیگ‌برتر فتبال کشور، شب گذشته با بازی نماینده‌گان زون پایتخت و زون غرب کشور پایان یافت.

تیم‌های پرطرف دار، شاهین آسمایی و طوفان هریرود شب گذشته در یک رقابت نفس‌گیر و پرهیجان به میدان رفتند و برای ۱۲۰ دقیقه بازی کردند.

فرجامین بازی لیگ‌برترفتبال کشور را هزاران تن از نزدیک تماشا کردند – این بازی از تلویزیون‌های طلوع و لمر به گونۀ زنده پخش می‌شد و به حتم، فتبال دوستان زیادی نیز از این طریق این بازی را تماشا کرده‌اند.

این بازی، در میدان ورزشی فدراسیون فتبال کشور در کابل برگزار شد – میدانی‌که تنها گنجایش هفت‌هزار نفر را دارد و بربنیاد گفته‌های مسؤولان و برگزار کننده‌گان لیگ‌برتر، شب گذشته بیش از ده‌هزار تن به این ورزشگاه رفته بودند و شماری زیادی از تماشاگران پشت دروازه‌ها مانده بودند.

این تماشاگران، می‌گویند برایشان برد و باخت تیم‌ها خیلی مطرح نیست، آن‌چه مهم است بودن در میان هلهله، شور و هیجان شهروندان است که به ندرت در افغانستان اتفاق می‌افتد.

یلداعرفان که باشندۀ کابل است، می‌گوید طرفدار تیم طوفان هریرود است: «تمامی بازی‌هایی را که من دنبال کردم، طوفان هریرود از دید من موفق بوده است.»

یلدا عرفان می‌گوید هوادار تیم طوفان هرویرود است.

شکیلا، تماشاگر دیگری است که می‌گوید از وقت‌ها پیش برای تماشای این بازی برنامه‌ریزی کرده بود: «صلح و آرامی می‌خواهیم که زمینۀ تماشای رقابت‌های ورزشی همیشه برای ما فراهم باشد.»

در میان تماشاگران کسانی هم بودند که از ولایت‌های دیگر و حتا بیرون از کشور برای تماشای بازی تیم‌های تیم‌های هریرود و شاهین آسمایی به کابل آمده بودند.

فرهاد امین، باشندۀ ولایت فراه است. او می‌گوید علاقه‌مند سرسخت فتبال است و به همین دلیل چند روز پیش از فراه به کابل آمد و برای حضور در این بازی، تکت گرفت: «»

ورزش به ویژه فتبال، اکنون به نماد همدلی و همدیگرپذیری در کشور مبدل شده است. از این جهت است که از شهروندان عادی گرفته تا سیاست مداران و ورزشگاران بدون درنظرداشت علایق سیاسی به ورزشگاه آمده بودند و بازیکنان را تشویق می‌کردند.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت نیز فرجامین بازی لیگ‌برتر فتبال کشور را از نزدیک تماشا کرد: «واقعأ بازی بسیار فوق العاده بود. تا آخرین لحظه در میدان، تماشاگران هیجان ایجاد کرده بود.»

لیک‌برتر فتبال افغانستان، هفت سال پیش ایجاد شد و هر سال هشت تیم از هشت حوزۀ  کشور باهم رقابت می‌کنند.

هفتمین دور این رقابت‌ها، شب گذشته (۳عقرب) با رویارویی تیم‌های شاهین آسمایی و طوفان هریرود پایان یافت. این بازی‌های به تاریخ پانزدهم ماه میزان آغاز شده بود. تیم طوفان هریرود (۱- ۰) تیم شاهین آسمایی را شکست داد و برای دومین بار قهرمان رقابت‌های لیگ‌برتر فتبال کشور شد.

 

ورزش

حضور بیش از ده‌هزار تماشاچی در فرجامین بازی لیگ‌برتر فتبال کشور

هفتمین دور این رقابت‌ها، شب گذشته (۳عقرب) با رویارویی تیم‌های شاهین آسمایی و طوفان هریرود پایان یافت. این بازی‌های به تاریخ پانزدهم ماه میزان آغاز شده بود. تیم طوفان هریرود (۱- ۰) تیم شاهین آسمایی را شکست داد و برای دومین بار قهرمان رقابت‌های لیگ‌برتر فتبال کشور شد.

تصویر بندانگشتی

هفتمین دور رقابت‌های لیگ‌برتر فتبال کشور، شب گذشته با بازی نماینده‌گان زون پایتخت و زون غرب کشور پایان یافت.

تیم‌های پرطرف دار، شاهین آسمایی و طوفان هریرود شب گذشته در یک رقابت نفس‌گیر و پرهیجان به میدان رفتند و برای ۱۲۰ دقیقه بازی کردند.

فرجامین بازی لیگ‌برترفتبال کشور را هزاران تن از نزدیک تماشا کردند – این بازی از تلویزیون‌های طلوع و لمر به گونۀ زنده پخش می‌شد و به حتم، فتبال دوستان زیادی نیز از این طریق این بازی را تماشا کرده‌اند.

این بازی، در میدان ورزشی فدراسیون فتبال کشور در کابل برگزار شد – میدانی‌که تنها گنجایش هفت‌هزار نفر را دارد و بربنیاد گفته‌های مسؤولان و برگزار کننده‌گان لیگ‌برتر، شب گذشته بیش از ده‌هزار تن به این ورزشگاه رفته بودند و شماری زیادی از تماشاگران پشت دروازه‌ها مانده بودند.

این تماشاگران، می‌گویند برایشان برد و باخت تیم‌ها خیلی مطرح نیست، آن‌چه مهم است بودن در میان هلهله، شور و هیجان شهروندان است که به ندرت در افغانستان اتفاق می‌افتد.

یلداعرفان که باشندۀ کابل است، می‌گوید طرفدار تیم طوفان هریرود است: «تمامی بازی‌هایی را که من دنبال کردم، طوفان هریرود از دید من موفق بوده است.»

یلدا عرفان می‌گوید هوادار تیم طوفان هرویرود است.

شکیلا، تماشاگر دیگری است که می‌گوید از وقت‌ها پیش برای تماشای این بازی برنامه‌ریزی کرده بود: «صلح و آرامی می‌خواهیم که زمینۀ تماشای رقابت‌های ورزشی همیشه برای ما فراهم باشد.»

در میان تماشاگران کسانی هم بودند که از ولایت‌های دیگر و حتا بیرون از کشور برای تماشای بازی تیم‌های تیم‌های هریرود و شاهین آسمایی به کابل آمده بودند.

فرهاد امین، باشندۀ ولایت فراه است. او می‌گوید علاقه‌مند سرسخت فتبال است و به همین دلیل چند روز پیش از فراه به کابل آمد و برای حضور در این بازی، تکت گرفت: «»

ورزش به ویژه فتبال، اکنون به نماد همدلی و همدیگرپذیری در کشور مبدل شده است. از این جهت است که از شهروندان عادی گرفته تا سیاست مداران و ورزشگاران بدون درنظرداشت علایق سیاسی به ورزشگاه آمده بودند و بازیکنان را تشویق می‌کردند.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت نیز فرجامین بازی لیگ‌برتر فتبال کشور را از نزدیک تماشا کرد: «واقعأ بازی بسیار فوق العاده بود. تا آخرین لحظه در میدان، تماشاگران هیجان ایجاد کرده بود.»

لیک‌برتر فتبال افغانستان، هفت سال پیش ایجاد شد و هر سال هشت تیم از هشت حوزۀ  کشور باهم رقابت می‌کنند.

هفتمین دور این رقابت‌ها، شب گذشته (۳عقرب) با رویارویی تیم‌های شاهین آسمایی و طوفان هریرود پایان یافت. این بازی‌های به تاریخ پانزدهم ماه میزان آغاز شده بود. تیم طوفان هریرود (۱- ۰) تیم شاهین آسمایی را شکست داد و برای دومین بار قهرمان رقابت‌های لیگ‌برتر فتبال کشور شد.

 

هم‌رسانی کنید