تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دوازدهمین پیروزی پی‌هم افغانستان در رقابت‌های ۲۰ آوره

تیم ملی کرکت کشور یک‌شنبه شب (۲۴ سنبله) در دومین دیدار شان در رقابت‌های سه جانبه، بنگله‌دیش را با تفاوت ۲۵ دوش شکست داد.

در این دیدار، نخست بازی را در بخشی توپ‌زنی کرکت بازان کشور آغاز کردند و توانستند در ۲۰ آور بازی با از دست دادنی شش بازیکن، ۱۶۴ دوش را انجام دهند.

در بخش توپ‌زنی برای ملی محمد نبی خوب درخشید و توانست ۸۴ دوش را به سود تیم خود انجام دهد.

مجیب زدران نیز با درخشش عالی، توانست چهار بازیکن بنگله‌دیش را از بازی، اخراج کرد.

درمقابل در بخشی توپ اندازی برای کرکت بازان بنگله‌دیش محمدسیف‌الدین خوب درخشید و توانست چهار بازیکن افغان را از میدان بازی، بیرون کند.

ملی پوشان بنگله‌دیش بازی را در بخشی توپ‌زنی شان خوب آغاز نکردند و نتوانستند هدف دادشده را بر آورده سازد و بازی را با تفاوت ۲۵ دوش به ملی پوشان افغانستان، واگذار کردند.

این دوازدهمین پیروزی پی‌هم افغانستان در رقابت‌های ۲۰ آوره‌است.

پیش از این آسترالیا توانسته بود ۱۲ دیدار پی‌هم را پیروز شود که حال افغانستان با این ریکارد برابر کرد.

همچنان پنجاهمین پیروزی افغانستان در ۷۲ دیدار ۲۰ آوره‌است که پیش از این هیچ تیم نتوانسته این ریکارد را به جاه بگذارد. افغانستان تنها تیم جهان است که توانست در وقت و دیدارهای کم در۵۰ بازی، پیروز شود.

درپایان این دیدار، نبی با درخشش در بخشی توپ‌زنی از سوی کادری فنی برگذاری این رقابت‌ها، لقب بهترین بازیکن میدان را به دست‌آورد.

قرار است کرکت بازان کشور در سومین دیدار شان در این پیکارها، عصر جمعه ساعت ۵ به وقت کابل، با زمبابوی بخت آزمایی کنند.

دوازدهمین پیروزی پی‌هم افغانستان در رقابت‌های ۲۰ آوره

با پیروزی افغانستان در بازی یک‌شنبه شب در برابر بنگله‌دیش، این دوازدهمین پیروزی پی‌هم افغانستان در رقابت‌های ۲۰ آوره‌است.

تصویر بندانگشتی

تیم ملی کرکت کشور یک‌شنبه شب (۲۴ سنبله) در دومین دیدار شان در رقابت‌های سه جانبه، بنگله‌دیش را با تفاوت ۲۵ دوش شکست داد.

در این دیدار، نخست بازی را در بخشی توپ‌زنی کرکت بازان کشور آغاز کردند و توانستند در ۲۰ آور بازی با از دست دادنی شش بازیکن، ۱۶۴ دوش را انجام دهند.

در بخش توپ‌زنی برای ملی محمد نبی خوب درخشید و توانست ۸۴ دوش را به سود تیم خود انجام دهد.

مجیب زدران نیز با درخشش عالی، توانست چهار بازیکن بنگله‌دیش را از بازی، اخراج کرد.

درمقابل در بخشی توپ اندازی برای کرکت بازان بنگله‌دیش محمدسیف‌الدین خوب درخشید و توانست چهار بازیکن افغان را از میدان بازی، بیرون کند.

ملی پوشان بنگله‌دیش بازی را در بخشی توپ‌زنی شان خوب آغاز نکردند و نتوانستند هدف دادشده را بر آورده سازد و بازی را با تفاوت ۲۵ دوش به ملی پوشان افغانستان، واگذار کردند.

این دوازدهمین پیروزی پی‌هم افغانستان در رقابت‌های ۲۰ آوره‌است.

پیش از این آسترالیا توانسته بود ۱۲ دیدار پی‌هم را پیروز شود که حال افغانستان با این ریکارد برابر کرد.

همچنان پنجاهمین پیروزی افغانستان در ۷۲ دیدار ۲۰ آوره‌است که پیش از این هیچ تیم نتوانسته این ریکارد را به جاه بگذارد. افغانستان تنها تیم جهان است که توانست در وقت و دیدارهای کم در۵۰ بازی، پیروز شود.

درپایان این دیدار، نبی با درخشش در بخشی توپ‌زنی از سوی کادری فنی برگذاری این رقابت‌ها، لقب بهترین بازیکن میدان را به دست‌آورد.

قرار است کرکت بازان کشور در سومین دیدار شان در این پیکارها، عصر جمعه ساعت ۵ به وقت کابل، با زمبابوی بخت آزمایی کنند.

هم‌رسانی کنید