Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راشد: افغانستان برای بهتر شدن نیاز به بازی با تیم‌های قوی‌تر دارد

راشد خان آرمان، ستارۀ تیم ملی کرکت کشور که روز چهارشنبه (۳ میزان) در تازه‌ترین رده‌بندی شورای جهانی کرکت در صدر فهرست ده بازیکن برتر رقابت‎های ۲۰ آوره قرار گرفت، می‌گوید که تیم ملی کرکت افغانستان برای بهتر شدن، نیاز به بازی با تیم‌های قوی‌تر دارد.

او به این باور است که اگر افغانستان با تیم‌های انگلستان، آسترالیا، زیلاند نو و دیگر تیم‌های قوی بازی کند، در رقابت‌های چهار روزه، یک روزه و ۲۰ آورۀ دیگر هم بهتر خواهد شد.

روز چهارشنبه، تیم ملی پس از یک سلسله بازی‌ها با بنگله‌دیش، به کشور برگشت.

افغانستان در یک بازی تست و یک بازی ۲۰ آوره بنگله‌دیش را شکست داد و در بازی دوم ۲۰ آوره تن به شکست داد.

بازی سوم میان تیم‌های افغانستان و بنگله‌دیش، به خاطر ریزش باران برگزار نشد و بنگله‌دیش جام را بربنیاد قانون شورای جهانی کرکت به افغانستان واگذار کرد.

قرار است سه بازی یک روزه و دو بازی ۲۰ آوره میان این دو تیم در سال ۲۰۲۲ میلادی نیز برگزار شوند.

افغانستان تا سه سال دیگر دو بازی تست و سه بازی یک روزه را در برابر آسترالیا نیز  برگزار خواهد کرد.

راشد خان، دربارۀ بازی‌ با بنگله‌دیش گفت:«ما باید سلسه بازی‌های بیشتر با بنگله‌دیش می‌داشتیم. مانند بازی‌های یک روزه و رقابت‌های تست. کرکت بوردها باید در این باره فکر کنند و سه بازی تست باید برگزار شود. فضای بیشتر برای یادگیری و تجربه با مشکلات است. بازی‌های بیشتر ۵۰ آوره و تست برای تیم‌های ملی، بهتر خواهد بود.»

ستارۀ کرکت افغانستان، امیدوار است که تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های جهانی تست بازی کند.

راشد: افغانستان برای بهتر شدن نیاز به بازی با تیم‌های قوی‌تر دارد

راشد می‌خواهد که افغانستان با تیم‌های مانند انگلستان، آسترالیا، زیلاند نو و دیگر تیم قوی‌تر بازی کند.

تصویر بندانگشتی

راشد خان آرمان، ستارۀ تیم ملی کرکت کشور که روز چهارشنبه (۳ میزان) در تازه‌ترین رده‌بندی شورای جهانی کرکت در صدر فهرست ده بازیکن برتر رقابت‎های ۲۰ آوره قرار گرفت، می‌گوید که تیم ملی کرکت افغانستان برای بهتر شدن، نیاز به بازی با تیم‌های قوی‌تر دارد.

او به این باور است که اگر افغانستان با تیم‌های انگلستان، آسترالیا، زیلاند نو و دیگر تیم‌های قوی بازی کند، در رقابت‌های چهار روزه، یک روزه و ۲۰ آورۀ دیگر هم بهتر خواهد شد.

روز چهارشنبه، تیم ملی پس از یک سلسله بازی‌ها با بنگله‌دیش، به کشور برگشت.

افغانستان در یک بازی تست و یک بازی ۲۰ آوره بنگله‌دیش را شکست داد و در بازی دوم ۲۰ آوره تن به شکست داد.

بازی سوم میان تیم‌های افغانستان و بنگله‌دیش، به خاطر ریزش باران برگزار نشد و بنگله‌دیش جام را بربنیاد قانون شورای جهانی کرکت به افغانستان واگذار کرد.

قرار است سه بازی یک روزه و دو بازی ۲۰ آوره میان این دو تیم در سال ۲۰۲۲ میلادی نیز برگزار شوند.

افغانستان تا سه سال دیگر دو بازی تست و سه بازی یک روزه را در برابر آسترالیا نیز  برگزار خواهد کرد.

راشد خان، دربارۀ بازی‌ با بنگله‌دیش گفت:«ما باید سلسه بازی‌های بیشتر با بنگله‌دیش می‌داشتیم. مانند بازی‌های یک روزه و رقابت‌های تست. کرکت بوردها باید در این باره فکر کنند و سه بازی تست باید برگزار شود. فضای بیشتر برای یادگیری و تجربه با مشکلات است. بازی‌های بیشتر ۵۰ آوره و تست برای تیم‌های ملی، بهتر خواهد بود.»

ستارۀ کرکت افغانستان، امیدوار است که تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های جهانی تست بازی کند.

هم‌رسانی کنید