تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رشتۀ ورزشی ووشو شامل المپیک جهانی شد

رشتۀ ورزشی ووشو شامل المپیک جهانی شد و قرار است برای نخستین‌بار ورزشکاران این رشته به‌گونۀ رسمی در بازی‌های المپیک جهانی جوانان که در سال ۲۰۲۲در داکار سینیگال برگزار می‌شود، شرکت کنند.

رشتۀ ورزشی ووشو شامل بازی‌های المپیک آسیا و جنوب آسیا می‌باشد.

ورزشکاران افغانستان در ووشو، تاکنون چندین مدال طلا، نقره و برنز در بازی‌های المپیک آسیا و جنوب آسیا کسب کرده‌اند.

ورزشکاران رشتۀ ووشو در سال ۲۰۰۸به‌گونۀ آزمایشی در المپیک بیجینگ اشتراک کرده بودند؛ اما مدال‌های آنان در رده بندی محسوب نشده بودند.

فدراسیون ووشوی افغانستان، ضمن اسقتبال از حضور ووشو در المپیک جهان، می‌گوید که برای حضور قدرتمند و کسب سهمیه این رویداد بزرگ برنامه‌هایی دارد.

رشتۀ ورزشی ووشو شامل المپیک جهانی شد

ورزشکاران رشتۀ ووشو در سال ۲۰۰۸به‌گونۀ آزمایشی در المپیک بیجینگ اشتراک کرده بودند؛ اما مدال‌های آنان در رده بندی محسوب نشده بودند.

تصویر بندانگشتی

رشتۀ ورزشی ووشو شامل المپیک جهانی شد و قرار است برای نخستین‌بار ورزشکاران این رشته به‌گونۀ رسمی در بازی‌های المپیک جهانی جوانان که در سال ۲۰۲۲در داکار سینیگال برگزار می‌شود، شرکت کنند.

رشتۀ ورزشی ووشو شامل بازی‌های المپیک آسیا و جنوب آسیا می‌باشد.

ورزشکاران افغانستان در ووشو، تاکنون چندین مدال طلا، نقره و برنز در بازی‌های المپیک آسیا و جنوب آسیا کسب کرده‌اند.

ورزشکاران رشتۀ ووشو در سال ۲۰۰۸به‌گونۀ آزمایشی در المپیک بیجینگ اشتراک کرده بودند؛ اما مدال‌های آنان در رده بندی محسوب نشده بودند.

فدراسیون ووشوی افغانستان، ضمن اسقتبال از حضور ووشو در المپیک جهان، می‌گوید که برای حضور قدرتمند و کسب سهمیه این رویداد بزرگ برنامه‌هایی دارد.

هم‌رسانی کنید