تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس اجرایی بورد کرکت افغانستان برکنار شد

لطف‌الله استانکزی، رییس اجرایی بورد کرکت افغانستان روز دوشنبه (۰۶ اسد) از سوی رییس عمومی کرکت بورد کشور به علت‌های گوناگون، از وظیفه‌اش برکنار شد.

در نامه‌یی که به رسانه‌ها درز کرده‌است، آمده‎است که آقای استانکزی به‌علت "سوء مدیریت، عملکرد نامطلوب و رفتار نادرست با مدیران"، از وظیفه‌اش برکنار شده‎است.

آقای استانکزی در حالی برکنار شده‌است که دو سال از قرارداد او با بورد کرکت، باقی مانده‌است.

او تاکنون دربارۀ برکناری اش جیزی نگفته‌است.

او یک سال پیش به عنوان رییس اجراییه بورد کرکت کشور، گماشته شد.

رییس اجرایی بورد کرکت افغانستان برکنار شد

آقای استانکزی در حالی برکنار شده‌است که دو سال از قرارداد او با بورد کرکت، باقی مانده‌است.

Thumbnail

لطف‌الله استانکزی، رییس اجرایی بورد کرکت افغانستان روز دوشنبه (۰۶ اسد) از سوی رییس عمومی کرکت بورد کشور به علت‌های گوناگون، از وظیفه‌اش برکنار شد.

در نامه‌یی که به رسانه‌ها درز کرده‌است، آمده‎است که آقای استانکزی به‌علت "سوء مدیریت، عملکرد نامطلوب و رفتار نادرست با مدیران"، از وظیفه‌اش برکنار شده‎است.

آقای استانکزی در حالی برکنار شده‌است که دو سال از قرارداد او با بورد کرکت، باقی مانده‌است.

او تاکنون دربارۀ برکناری اش جیزی نگفته‌است.

او یک سال پیش به عنوان رییس اجراییه بورد کرکت کشور، گماشته شد.

هم‌رسانی کنید