Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش علاقمندی جوانان به ورزش موترسایکل‌رانی در کشور

هرچند ورزش پرتحرک و هیجانی موترسایکل‌رانی پیشینۀ طولانی در افغانستان ندارد، اما اخیرأ این ورزش در کشور رایج شده‌است.

ورزشکاران این رشته، می‌گویند که علاقمندی جوانان در کشور به این ورزش هر روز افزایش می‌یابد.

با آن‌که فدراسیون موترسایکل‌رانی در سال ۱۳۹۴در چهارچوب کمیتۀ ملی المپیک ایجاد شد، اما تا هنوز برای این فدراسیون از سوی حکومت بودجه درنظر گرفته نشده‌است.

سمیع‌الله سادات که چندی می‌شود عضویت تیم ملی موترسایکل‌رانی را گرفته‌است، از آن‌چه که بی‌توجهی حکومت به این ورزش می‌گوید انتقاد می‌کند: «این ورزش پر هزینه است و حکومت در این باره هیچ تلاشی نکرده‌است. فدراسیون ما هنوز بودجه ندارد.»

در کنار پسران، دختران نیز به این رشتۀ پرهیجان رو آورده‌اند.

نگین افشار، یکی از این دختران است که مدتی می‌شود تمریناتش را آغاز کرده‌است: «بسیار یک رشتۀ پرهیجان است. ما به این رشته علاقه داریم اما مشکلات زیاد است.»

هرچند در گذشته‌ها در افغانستان شماری از علاقمندان موترسایکل‌ران به‌گونه انفرادی فعالیت داشتند، اما برای نخستین‌بار در سال ۱۳۸۷خورشیدی انجمن موترسایکل‌سواران از سوی سید نبی الله سادات ایجاد شد و پس از آن در سال ۱۳۹۴فدراسیون موترسایکل‌رانی در چهارچوب کمیتۀ ملی المپیک ایجاد گردید.

پس از آن‌که فدراسیون موترسایکل‌رانی در کشور ایجاد شد، موترسایکل‌رانان کشور توانستند به رقابت‌هایی که در کشورهای ایران و پاکستان برگزار شده بودند شرکت و دست‌آوردهای خوبی برای افغانستان کسب کنند.

افزایش علاقمندی جوانان به ورزش موترسایکل‌رانی در کشور

با آن‌که فدراسیون موترسایکل‌رانی در سال ۱۳۹۴در چهارچوب کمیتۀ ملی المپیک ایجاد شد، اما تا هنوز برای این فدراسیون از سوی حکومت بودجه درنظر گرفته نشده‌است.

تصویر بندانگشتی

هرچند ورزش پرتحرک و هیجانی موترسایکل‌رانی پیشینۀ طولانی در افغانستان ندارد، اما اخیرأ این ورزش در کشور رایج شده‌است.

ورزشکاران این رشته، می‌گویند که علاقمندی جوانان در کشور به این ورزش هر روز افزایش می‌یابد.

با آن‌که فدراسیون موترسایکل‌رانی در سال ۱۳۹۴در چهارچوب کمیتۀ ملی المپیک ایجاد شد، اما تا هنوز برای این فدراسیون از سوی حکومت بودجه درنظر گرفته نشده‌است.

سمیع‌الله سادات که چندی می‌شود عضویت تیم ملی موترسایکل‌رانی را گرفته‌است، از آن‌چه که بی‌توجهی حکومت به این ورزش می‌گوید انتقاد می‌کند: «این ورزش پر هزینه است و حکومت در این باره هیچ تلاشی نکرده‌است. فدراسیون ما هنوز بودجه ندارد.»

در کنار پسران، دختران نیز به این رشتۀ پرهیجان رو آورده‌اند.

نگین افشار، یکی از این دختران است که مدتی می‌شود تمریناتش را آغاز کرده‌است: «بسیار یک رشتۀ پرهیجان است. ما به این رشته علاقه داریم اما مشکلات زیاد است.»

هرچند در گذشته‌ها در افغانستان شماری از علاقمندان موترسایکل‌ران به‌گونه انفرادی فعالیت داشتند، اما برای نخستین‌بار در سال ۱۳۸۷خورشیدی انجمن موترسایکل‌سواران از سوی سید نبی الله سادات ایجاد شد و پس از آن در سال ۱۳۹۴فدراسیون موترسایکل‌رانی در چهارچوب کمیتۀ ملی المپیک ایجاد گردید.

پس از آن‌که فدراسیون موترسایکل‌رانی در کشور ایجاد شد، موترسایکل‌رانان کشور توانستند به رقابت‌هایی که در کشورهای ایران و پاکستان برگزار شده بودند شرکت و دست‌آوردهای خوبی برای افغانستان کسب کنند.

هم‌رسانی کنید