تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ششمین دور رقابت‌های مبارزات آزاد 'شب نبرد' برگزار شد

ششمین دور رقابت‌های مبارزات آزاد شب‌ نبرد، جمعه شب (۵ دلو) با انجام پنج مبارزه در کابل برگزار شد.

در نخستین مبارزۀ این رقابت‌ها که که میان توریالی ملک‌زاده و پوریا گل‌پور از کشور ایران برگزار شد در نهایت در سه روند رقابت، توریالی ملک‌زاده توانست با تفاوت امتیاز رقیب ایرانی‌اش را شکست بدهد.
 
دومین دیدار، میان آرش سیدخیلی و سمیع‌الله رحیمی برگزار شد. امتیاز این دیدار، سرانجام در سه روند رقابت، میان دو مبارز تقسیم شد و برندۀ این دیدار هر دو مبارز شدند.

عبدالودود متین و شاه نواز از کشور پاکستان، سومین مبارزان این رقابت بودند. این دیدار در روند دوم با ناک‌ اوت تخنیکی شاه نواز توسط عبدالودود متین به پایان رسید.

در چهارمین دیدار که میان عصمت‌الله عادل و میربابا نادری برگزار گردید، سرانجام عصمت الله عادل در روند دوم رقیبش را تسلیم کرد و برندۀ این دیدار شد.

اما دیدار حساس مرکزی این دور رقابت‌های شب نبرد که بالای کمربند سازمان «SLFC»  میان حسین بخش صفری و عمران تره خیل برگزار شد، سرانجام در پنج روند رقابت، حسین بخش صفری توانست رقیبش را شکست بدهد و کمربند این سازمان را بنام خودش ثبت کند.

رقابت‌های شب نبرد از سوی سازمان «SLFC» به همکاری «موبی گروپ» هر دو ماه یک بار در کابل برگزار می‌شود.    

ششمین دور رقابت‌های مبارزات آزاد 'شب نبرد' برگزار شد

ششمین دور رقابت‌های شب نبرد، با بدست آوردن کمربند قهرمانی سازمان «SLFC» از سوی حسین بخش صفری، به فرجام رسید.

تصویر بندانگشتی

ششمین دور رقابت‌های مبارزات آزاد شب‌ نبرد، جمعه شب (۵ دلو) با انجام پنج مبارزه در کابل برگزار شد.

در نخستین مبارزۀ این رقابت‌ها که که میان توریالی ملک‌زاده و پوریا گل‌پور از کشور ایران برگزار شد در نهایت در سه روند رقابت، توریالی ملک‌زاده توانست با تفاوت امتیاز رقیب ایرانی‌اش را شکست بدهد.
 
دومین دیدار، میان آرش سیدخیلی و سمیع‌الله رحیمی برگزار شد. امتیاز این دیدار، سرانجام در سه روند رقابت، میان دو مبارز تقسیم شد و برندۀ این دیدار هر دو مبارز شدند.

عبدالودود متین و شاه نواز از کشور پاکستان، سومین مبارزان این رقابت بودند. این دیدار در روند دوم با ناک‌ اوت تخنیکی شاه نواز توسط عبدالودود متین به پایان رسید.

در چهارمین دیدار که میان عصمت‌الله عادل و میربابا نادری برگزار گردید، سرانجام عصمت الله عادل در روند دوم رقیبش را تسلیم کرد و برندۀ این دیدار شد.

اما دیدار حساس مرکزی این دور رقابت‌های شب نبرد که بالای کمربند سازمان «SLFC»  میان حسین بخش صفری و عمران تره خیل برگزار شد، سرانجام در پنج روند رقابت، حسین بخش صفری توانست رقیبش را شکست بدهد و کمربند این سازمان را بنام خودش ثبت کند.

رقابت‌های شب نبرد از سوی سازمان «SLFC» به همکاری «موبی گروپ» هر دو ماه یک بار در کابل برگزار می‌شود.    

هم‌رسانی کنید