تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ورزش

شکست ایرلند مقابل تیم ملی کرکت افغانستان

تیم ملى کرکت افغانستان توانست در سومین دیدار اش با تفاوت  ۳۲ دوش تیم ملى ایرلند را شکست بدهد و به اىن اساس برنده جام این رقابت‌ها باشد. 

 در پايان اىن رقابت‌ها محمد نبى عیسی‌خیل توانست از سوى کادرى فنى برگزاری این رقابت‌ها لقب بهترىن بازىکن پيکارهاى ۲۰ اوره را به دست بیاورد. 

اىن در حالى است که قرار است ملى پوشان کشور پنج دیدار  یک روزه و همچنان يک دیدر تست يا پنج روزه را با ملى پوشان ايرلند انجام دهند. 

راشد خان، بازیکن پرآوازه افغانستان توانست در بدل ۲۷ دوش پنج بازیکن تیم مقابل را از میدان خارج سازد. 

ورزش

شکست ایرلند مقابل تیم ملی کرکت افغانستان

قرار است ملى پوشان کشور پنج دیدار  یک روزه و همچنان يک دیدر تست يا پنج روزه را با ملى پوشان ايرلند انجام دهند

Thumbnail

تیم ملى کرکت افغانستان توانست در سومین دیدار اش با تفاوت  ۳۲ دوش تیم ملى ایرلند را شکست بدهد و به اىن اساس برنده جام این رقابت‌ها باشد. 

 در پايان اىن رقابت‌ها محمد نبى عیسی‌خیل توانست از سوى کادرى فنى برگزاری این رقابت‌ها لقب بهترىن بازىکن پيکارهاى ۲۰ اوره را به دست بیاورد. 

اىن در حالى است که قرار است ملى پوشان کشور پنج دیدار  یک روزه و همچنان يک دیدر تست يا پنج روزه را با ملى پوشان ايرلند انجام دهند. 

راشد خان، بازیکن پرآوازه افغانستان توانست در بدل ۲۷ دوش پنج بازیکن تیم مقابل را از میدان خارج سازد. 

هم‌رسانی کنید