تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فصل نهم لیگ‌برتر فتبال افغانستان تا دوهفتۀ دیگر آغاز می‌شود

قرار است تا دوهفتۀ دیگر نهمین دور رقابت‌های لیگ‌برتر فتبال افغانستان با پشتیبانی مالی حکومت برگزار شوند.

تفاهم‌نامۀ پشتیبانی مالی حکومت از این لیگ، امروز یک‌شنبه در کابل امضاء شد.

رقابت‌های این دور لیگ‌برتر فتبال کشور، ازبهر تهدید ویروس کرونا با تدابیر ویژه و به‌گونۀ فشرده برگزار خواهند شد.

این فصل لیگ‌برتر، هشت تیم از هشت حوزۀ افغانستان حضور خواهند داشت.

محمد یوسف کارگر، سرپرست فدراسیون فتبال کشور بیان داشت: «تیم‌هایی که سال گذشته برای لیگ‌برتر ثبت شدند، می‌توانند با همان مشخصات تا یک هفته دیگر برای ثبت نام به فدراسیون فتبال بیاییند.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ به نماینده‌گی از حکومت، زمینۀ برگزاری این رقابت‌ها را فراهم ساخته‌است.

قرار است این رقابت‌ها برای پانزده روز برگزار شوند و موبی گروپ زمینۀ پخش زندۀ این رقابت‌ها را از تلویزیون‌های طلوع و لمر فراهم می‌سازد.

شفیق گوهری، مدیر عامل شرکت موبی گروپ گفت: «ما می‌خواهیم که از این فرصت استفاده کنیم و از آدرس فتبال ارزش‌های بدست آمدۀ بیست سالۀ اخیر کشور را به جهانیان معرفی کنیم و از طریق تلویزیون‌ها به خانه‌های شهروندان کشور برسانیم و به جهانیان چهرۀ واقعی افغانستان را معرفی کنیم.»

طاهر زهیر، نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز افزود: «امسال لیگ‌برتر با حمایت دولت جمهوری افغانستان و با توجۀ رییس‌جمهور، مانند سال‌های پیش برگزار می‌شود. موبی گروپ و وزارت اطلاعات و فرهنگ به‌گونۀ مشترک این برنامه را باهماهنگی برگزار می‌کنند.»

طوفان هریرود، شاهین آسمایی، عقابان هندوکش، سپین غربازان، اباسین څپی، سیمرغ البرز، موج‌های آمو و د میوند اتلان هشت تیمی استند که در این دور رقابت‌های لیگ‌برتر فتبال کشور حضور خواهند یافت.

فصل نهم لیگ‌برتر فتبال افغانستان تا دوهفتۀ دیگر آغاز می‌شود

تصویر بندانگشتی

قرار است تا دوهفتۀ دیگر نهمین دور رقابت‌های لیگ‌برتر فتبال افغانستان با پشتیبانی مالی حکومت برگزار شوند.

تفاهم‌نامۀ پشتیبانی مالی حکومت از این لیگ، امروز یک‌شنبه در کابل امضاء شد.

رقابت‌های این دور لیگ‌برتر فتبال کشور، ازبهر تهدید ویروس کرونا با تدابیر ویژه و به‌گونۀ فشرده برگزار خواهند شد.

این فصل لیگ‌برتر، هشت تیم از هشت حوزۀ افغانستان حضور خواهند داشت.

محمد یوسف کارگر، سرپرست فدراسیون فتبال کشور بیان داشت: «تیم‌هایی که سال گذشته برای لیگ‌برتر ثبت شدند، می‌توانند با همان مشخصات تا یک هفته دیگر برای ثبت نام به فدراسیون فتبال بیاییند.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ به نماینده‌گی از حکومت، زمینۀ برگزاری این رقابت‌ها را فراهم ساخته‌است.

قرار است این رقابت‌ها برای پانزده روز برگزار شوند و موبی گروپ زمینۀ پخش زندۀ این رقابت‌ها را از تلویزیون‌های طلوع و لمر فراهم می‌سازد.

شفیق گوهری، مدیر عامل شرکت موبی گروپ گفت: «ما می‌خواهیم که از این فرصت استفاده کنیم و از آدرس فتبال ارزش‌های بدست آمدۀ بیست سالۀ اخیر کشور را به جهانیان معرفی کنیم و از طریق تلویزیون‌ها به خانه‌های شهروندان کشور برسانیم و به جهانیان چهرۀ واقعی افغانستان را معرفی کنیم.»

طاهر زهیر، نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز افزود: «امسال لیگ‌برتر با حمایت دولت جمهوری افغانستان و با توجۀ رییس‌جمهور، مانند سال‌های پیش برگزار می‌شود. موبی گروپ و وزارت اطلاعات و فرهنگ به‌گونۀ مشترک این برنامه را باهماهنگی برگزار می‌کنند.»

طوفان هریرود، شاهین آسمایی، عقابان هندوکش، سپین غربازان، اباسین څپی، سیمرغ البرز، موج‌های آمو و د میوند اتلان هشت تیمی استند که در این دور رقابت‌های لیگ‌برتر فتبال کشور حضور خواهند یافت.

هم‌رسانی کنید