Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فعالیت‌های ورزشی در کشور پس از شش ماه از سر گرفته شدند

تمامی فعالیت های ورزشی که به علت شیوع ویروس کرونا متوقف شده بودند، پس از نزدیک به شش ماه، از سوی کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی به همکاری وزارت صحت روز دوشنبه به گونه رسمی از سر گرفته شد.

حفیظ الله ولی رحیمی، رییس تربیت بدنی و ورزش کشور در یک نشست خبری از آغاز دوباره فعالیت های ورزشی در کشور خبر داد.

بر بنیاد اجازه وزارت صحت عامه به اداره ورزش، ورزشکاران پس از این می توانند با مراعات کردن تدابیر بهداشتی فعالیت های ورزشی را در سراسر کشور از سر بگیرند. 

آقای رحیمی گفت: «با تأیید کمسیون محترم اظطرار و مکتوبی که رسما از وزارت محترم صحت عامه رسید خوشبختانه فعالیت های ورزشی را در تمام تأسیسات مرکز و ولایات و در کلپ ها تحت معیارهای تعیین شده وزارت محترم صحت عامه و سازمان صحی جهان اجازه دادند.»

مسؤولان رشته های ورزشی به بازگشایی مکان های ورزشی و از سرگیری تمرین های شان خوشبین استند.

خواجه حشمت الله رسا، سکرترجنرال فدراسیون تکواندو، گفت: «وزرشکاران ملی ما از این ناحیه متضرر شدند.»

رشته های ورزشی در مرکز و ولایت های کشور مجوز رسمی از سرگیری فعالیت های ورزشی شان را، از سوی کمیته ی ملی المپیک در حالی دریافت کردند که مسؤولان این نهاد بر تقویت هرچه بهتر ورزشکاران و برچیدن چالش های، فراراه شان تاکید می ورزند.

فعالیت‌های ورزشی در کشور پس از شش ماه از سر گرفته شدند

حفیظ الله ولی رحیمی، رییس تربیت بدنی و ورزش کشور در یک نشست خبری از آغاز دوباره فعالیت های ورزشی در کشور خبر داد.

تصویر بندانگشتی

تمامی فعالیت های ورزشی که به علت شیوع ویروس کرونا متوقف شده بودند، پس از نزدیک به شش ماه، از سوی کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی به همکاری وزارت صحت روز دوشنبه به گونه رسمی از سر گرفته شد.

حفیظ الله ولی رحیمی، رییس تربیت بدنی و ورزش کشور در یک نشست خبری از آغاز دوباره فعالیت های ورزشی در کشور خبر داد.

بر بنیاد اجازه وزارت صحت عامه به اداره ورزش، ورزشکاران پس از این می توانند با مراعات کردن تدابیر بهداشتی فعالیت های ورزشی را در سراسر کشور از سر بگیرند. 

آقای رحیمی گفت: «با تأیید کمسیون محترم اظطرار و مکتوبی که رسما از وزارت محترم صحت عامه رسید خوشبختانه فعالیت های ورزشی را در تمام تأسیسات مرکز و ولایات و در کلپ ها تحت معیارهای تعیین شده وزارت محترم صحت عامه و سازمان صحی جهان اجازه دادند.»

مسؤولان رشته های ورزشی به بازگشایی مکان های ورزشی و از سرگیری تمرین های شان خوشبین استند.

خواجه حشمت الله رسا، سکرترجنرال فدراسیون تکواندو، گفت: «وزرشکاران ملی ما از این ناحیه متضرر شدند.»

رشته های ورزشی در مرکز و ولایت های کشور مجوز رسمی از سرگیری فعالیت های ورزشی شان را، از سوی کمیته ی ملی المپیک در حالی دریافت کردند که مسؤولان این نهاد بر تقویت هرچه بهتر ورزشکاران و برچیدن چالش های، فراراه شان تاکید می ورزند.

هم‌رسانی کنید