تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متهم‌شدن فدراسیون ملی باولینگ به برخوردهای سلیقه‌یی با ورزشکاران

فضیله حورزاد، بازیکن تیم ملی باولینگ افغانستان، فدراسیون ملی باولینگ را به برخوردهای سلیقه‌یی در برابر خودش متهم می‌سازد.

این عضو تیم ملی باولینگ، می‌گوید که پس از بازگشت از رقابت‌های آسیایی در کویت که در ۱۹اکتوبر برگزار شد، برای یک سال از عضویت در رقابت‌های باولینگ محروم شده‌است و این فدراسیون کس دیگری را جایگزین وی ساخته‌است.

حورزاد، می‌گوید که مسؤولان فدراسیون باولینگ بی‌آن‌که اورا در جریان بگذارند به «اتهام بدحجابی پس از مسابقات در کویت» اورا یک سال از عضویت در رقابت‌ها محروم کرده‌اند.

به گفتۀ حورزاد، زحل، یک عضو دیگر تیم ملی باولینگ نیز برای یک‌سال از حضور در رقابت‌ها، محروم شده‌است: «این‌ها وقتی دیگر دلیل نداشتند، آمدند گفتند که این‌ها بدحجابی کرده‌اند در جریان سفر؛ حالا ما در جریان مسابقات، کاملأ حجاب ما مراعات شده بود؛ باوجودیکه در تورنمنت‌هایی که در افغانستان برگزار می‌شود، دختران چادر ندارند، اما ما چون به نماینده‌گی از افغانستان شرکت کرده بودیم، چادر خودرا طوری بسته کرده بودیم که حتی موهای ما معلوم نمی‌شد. ما می‌خواهیم این اتهامی را که وارد کرده‌اند، ثبوت ارایه کنند.»

فضیله حورزاد می‌گوید که در حدود نُه ماه پیش به عضویت تیم ملی باولینگ درآمد و در این مدت «برخوردهای سلیقه‌یی» زیادی را در فدراسیون باولینگ گواه بوده‌است: «این عمل شان یک عمل غیرقانونی، تبعیض آمیز و زورگویی است...... خواست ما از رییس المپیک، از مسؤولین تربیت بدنی و از کسانی که حداقل ادعای حمایت از زنان را دارند، این است که برای ما دادخواهی کنند.»

 اما، فدراسیون ملی باولینگ، علت محرومیت این بازیکن را تخطی از قانون ورزش افغانستان در این رقابت‌ها می‌داند.

ادریس فاروقی، رییس فدراسیون ملی باولینگ گفت: «فدراسیون ملی باولینگ افغانستان با درنظرداشت قانون ورزش افغانستان و هم‌چنان اساس‌نامۀ فدراسیون باولینگ افغانستان بانو فضیله را که در رقابت‌های آسیایی کویت تخطی کرده بود و در ادامۀ آن، دست به تخریب فدراسیون باولینگ افغانستان زدند و خواستند فدراسیون را بدنام بسازند، کمیتۀ انظباطی فدراسیون تصمیم گرفت تا یک سال این بانو را از هرگونه فعالیت باولینگ در افغانستان و بیرون از افغانستان محروم بسازد.»

با این حال، حفیظ الله ولی رحیمی، رییس کمیتۀ ملی المپیک می‌گوید که هرگونه تخطی ورزشکاران در قانون ورزش افغانستان تعریف شده‌است: «تمام فعالیت‌ها، نظم و دیسپلین تمام ورزشکاران ما در داخل و خارج از کشور در چوکات قانون تنظیم شده و هیچ ورزشکای نمی‌‎تواند خلاف اصول، اساسات و رسم و رواج یک کشور، در خارج از کشور فعالیتی داشته باشد.»

سه ورزشکار مرد، دو بانو، دو مربی و یک سرپرست به نماینده‌گی از افغانستان در رقابت‌های آسیایی باولینگ کویت شرکت کرده بودند.

متهم‌شدن فدراسیون ملی باولینگ به برخوردهای سلیقه‌یی با ورزشکاران

 فدراسیون باولینگ، دو سال پیش در چارچوب کمیته ملی المپیک ایجاد شد.

تصویر بندانگشتی

فضیله حورزاد، بازیکن تیم ملی باولینگ افغانستان، فدراسیون ملی باولینگ را به برخوردهای سلیقه‌یی در برابر خودش متهم می‌سازد.

این عضو تیم ملی باولینگ، می‌گوید که پس از بازگشت از رقابت‌های آسیایی در کویت که در ۱۹اکتوبر برگزار شد، برای یک سال از عضویت در رقابت‌های باولینگ محروم شده‌است و این فدراسیون کس دیگری را جایگزین وی ساخته‌است.

حورزاد، می‌گوید که مسؤولان فدراسیون باولینگ بی‌آن‌که اورا در جریان بگذارند به «اتهام بدحجابی پس از مسابقات در کویت» اورا یک سال از عضویت در رقابت‌ها محروم کرده‌اند.

به گفتۀ حورزاد، زحل، یک عضو دیگر تیم ملی باولینگ نیز برای یک‌سال از حضور در رقابت‌ها، محروم شده‌است: «این‌ها وقتی دیگر دلیل نداشتند، آمدند گفتند که این‌ها بدحجابی کرده‌اند در جریان سفر؛ حالا ما در جریان مسابقات، کاملأ حجاب ما مراعات شده بود؛ باوجودیکه در تورنمنت‌هایی که در افغانستان برگزار می‌شود، دختران چادر ندارند، اما ما چون به نماینده‌گی از افغانستان شرکت کرده بودیم، چادر خودرا طوری بسته کرده بودیم که حتی موهای ما معلوم نمی‌شد. ما می‌خواهیم این اتهامی را که وارد کرده‌اند، ثبوت ارایه کنند.»

فضیله حورزاد می‌گوید که در حدود نُه ماه پیش به عضویت تیم ملی باولینگ درآمد و در این مدت «برخوردهای سلیقه‌یی» زیادی را در فدراسیون باولینگ گواه بوده‌است: «این عمل شان یک عمل غیرقانونی، تبعیض آمیز و زورگویی است...... خواست ما از رییس المپیک، از مسؤولین تربیت بدنی و از کسانی که حداقل ادعای حمایت از زنان را دارند، این است که برای ما دادخواهی کنند.»

 اما، فدراسیون ملی باولینگ، علت محرومیت این بازیکن را تخطی از قانون ورزش افغانستان در این رقابت‌ها می‌داند.

ادریس فاروقی، رییس فدراسیون ملی باولینگ گفت: «فدراسیون ملی باولینگ افغانستان با درنظرداشت قانون ورزش افغانستان و هم‌چنان اساس‌نامۀ فدراسیون باولینگ افغانستان بانو فضیله را که در رقابت‌های آسیایی کویت تخطی کرده بود و در ادامۀ آن، دست به تخریب فدراسیون باولینگ افغانستان زدند و خواستند فدراسیون را بدنام بسازند، کمیتۀ انظباطی فدراسیون تصمیم گرفت تا یک سال این بانو را از هرگونه فعالیت باولینگ در افغانستان و بیرون از افغانستان محروم بسازد.»

با این حال، حفیظ الله ولی رحیمی، رییس کمیتۀ ملی المپیک می‌گوید که هرگونه تخطی ورزشکاران در قانون ورزش افغانستان تعریف شده‌است: «تمام فعالیت‌ها، نظم و دیسپلین تمام ورزشکاران ما در داخل و خارج از کشور در چوکات قانون تنظیم شده و هیچ ورزشکای نمی‌‎تواند خلاف اصول، اساسات و رسم و رواج یک کشور، در خارج از کشور فعالیتی داشته باشد.»

سه ورزشکار مرد، دو بانو، دو مربی و یک سرپرست به نماینده‌گی از افغانستان در رقابت‌های آسیایی باولینگ کویت شرکت کرده بودند.

هم‌رسانی کنید