تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ملی پوشان کرکت آمادۀ رویارویی با پاکستان در جام جهانی ۱۹ ساله‌گان

رییس احمدزی، مربی تیم ملی کرکت زیر ۱۹ سال کشور در یک گفت‌وگو که در صحفۀ انترنتی بورد کرکت افغانستان پخش شدهاست، گفته‌است که تیمش آمادۀ رویارویی با پاکستان است.

او در این گفت‌وگو او افزوده‌است که تیم‎اش برای بازی روز جمعه مانند دیگر رقابت‌ها در جام جهانی، آماده‌است و می‌افزاید که رقابت با پاکستان "برای همه"  و نیز خودش جالب است به خاطریکه "پاکستان نیز یک تیم نیرومند" است.

او می‌افزاید که تیمش چندین بار با پاکستان به رقابت پرداخته و توانسته‌است که این تیم را شکست دهد و باور دارد که در بازی پیش‌رو نیز ملی پوشان کشور با انگیزه بازی خواهند کرد.

او تأکید کرد که موفقیت تیم‎اش به کارکردهای همۀ اعضایش، وابسته‌‎گی دارد و افزود: "غفوری و نوراحمد هر یک از توپ اندازان چرخشی خوب استند."

او اضافه کرد که در بخش توپ زنی نیز ملی پوشان کشور در رقابت‌‎های اخیر، درخشش عالی داشته‎‌اند.

افغانستان در رقابت‎‌های جام جهانی، افریقای جنوبی و امارت متحدۀ عربی را شکست داد و بازی سومش با کانادا از بهر ریزش بارش، آغاز نشد.

افغانستان با پنج امتیاز در مرحلۀ گروهی در صدر فهرست گروهی "دی" قرار دارد.

رقابت‌های جام جهانی در افریقای جنوبی آغاز شده‌است.

ملی پوشان کرکت آمادۀ رویارویی با پاکستان در جام جهانی ۱۹ ساله‌گان

تیم ملی کرکت زیر ۱۹ سال کشور به روز جمعه در رقابت های جام جهانی در برابر پاکستان، بازی خواهد کرد.

Thumbnail

رییس احمدزی، مربی تیم ملی کرکت زیر ۱۹ سال کشور در یک گفت‌وگو که در صحفۀ انترنتی بورد کرکت افغانستان پخش شدهاست، گفته‌است که تیمش آمادۀ رویارویی با پاکستان است.

او در این گفت‌وگو او افزوده‌است که تیم‎اش برای بازی روز جمعه مانند دیگر رقابت‌ها در جام جهانی، آماده‌است و می‌افزاید که رقابت با پاکستان "برای همه"  و نیز خودش جالب است به خاطریکه "پاکستان نیز یک تیم نیرومند" است.

او می‌افزاید که تیمش چندین بار با پاکستان به رقابت پرداخته و توانسته‌است که این تیم را شکست دهد و باور دارد که در بازی پیش‌رو نیز ملی پوشان کشور با انگیزه بازی خواهند کرد.

او تأکید کرد که موفقیت تیم‎اش به کارکردهای همۀ اعضایش، وابسته‌‎گی دارد و افزود: "غفوری و نوراحمد هر یک از توپ اندازان چرخشی خوب استند."

او اضافه کرد که در بخش توپ زنی نیز ملی پوشان کشور در رقابت‌‎های اخیر، درخشش عالی داشته‎‌اند.

افغانستان در رقابت‎‌های جام جهانی، افریقای جنوبی و امارت متحدۀ عربی را شکست داد و بازی سومش با کانادا از بهر ریزش بارش، آغاز نشد.

افغانستان با پنج امتیاز در مرحلۀ گروهی در صدر فهرست گروهی "دی" قرار دارد.

رقابت‌های جام جهانی در افریقای جنوبی آغاز شده‌است.

هم‌رسانی کنید