تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نام راشد خان آرمان ستارۀ کرکت افغانستان در کتاب تازۀ گینس ثبت شد

راشد خان آرمان، ستارۀ کرکت افغانستان توانست رکورد جوان‌ترین بازیکن کرکت جهان را بشکند و نامش را در کتاب گینس ثبت کند.

راشد خان آرمان ازبهر دریافت ۱۷۶ ویکت در بازی‌های جهانی پیش از آن‌که به عمر بیست سالگی برسد، نامش در کتاب تازۀ گینس ثبت شده‌است.

پیش از این، وقار یونس، کریکت باز پاکستان نخستین کسی بود که در این بخش رکورد داشت.

راشد خان، عضو تیم ملی کرکت افغانستان و در بیستم ماه سپتمبر ۱۹۹۸ میلادی متولد شده‌است.

او یکی از توپ‌اندازان ردۀ اول جهان نیز است.  

نام راشد خان آرمان ستارۀ کرکت افغانستان در کتاب تازۀ گینس ثبت شد

پیش از این، وقار یونس، کریکت باز پاکستان نخستین کسی بود که در این بخش رکورد داشت.

تصویر بندانگشتی

راشد خان آرمان، ستارۀ کرکت افغانستان توانست رکورد جوان‌ترین بازیکن کرکت جهان را بشکند و نامش را در کتاب گینس ثبت کند.

راشد خان آرمان ازبهر دریافت ۱۷۶ ویکت در بازی‌های جهانی پیش از آن‌که به عمر بیست سالگی برسد، نامش در کتاب تازۀ گینس ثبت شده‌است.

پیش از این، وقار یونس، کریکت باز پاکستان نخستین کسی بود که در این بخش رکورد داشت.

راشد خان، عضو تیم ملی کرکت افغانستان و در بیستم ماه سپتمبر ۱۹۹۸ میلادی متولد شده‌است.

او یکی از توپ‌اندازان ردۀ اول جهان نیز است.  

هم‌رسانی کنید