تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نخستین دور رقابت‌های لیگ کرکت افغانستان در امارات برگزار شد

نخستین دور رقابت‌های لیگ کرکت افغانستان، جمعه شب (۱۳میزان) در امارات متحدۀ عرب با حضور بازیکنان نامدار کرکت جهان، برگزار شد.

 در نخستین بازی این لیگ، تیم کابل توانست با تفاوت ۳ ویکت تیم پکیتا را شکست بدهد.

در پایان این دیدار، ایوینز از تیم کابل با درخشش در بخش توپ‌زنی از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت‌ها، لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد.

در این دیدار، نخست بازی را در بخش توپ‌زنی، کرکت بازان تیم پکتیا آغاز کردند و توانستند در ۲۰آور بازی با ازدست دادن چهار بازیکن، ۲۱۸ دوش را انجام دهند. در این بخش برای تیم پکتیا سکندر رضا، خوب درخشید و توانست ۷۸ دوش نات اوت را به سود تیم خود انجام دهد.

در مقابل، در بخش توپ‌اندازی برای تیم کابل، ظاهر شهزاد، خوب درخشید و توانست دو بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند.

در بخش توب زنی، تیم کابل بازی را خوب آغاز کردند و توانستند در آور ۲۰ بازی با از دست دادن هفت بازیکن، هدف داده شدۀ کرکت بازان تیم پکتیا را برآورده سازد و برندۀ این دیدار شود. 

در این بخش برای تیم کابل، ایوینز خوب درخشید و توانست ۷۹ دوش نات اوت را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل، در بخش توپ‌اندازی برای تیم پکتیا، شرف‌الدین اشرف، خوب درخشید و توانست دو بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند.

نخستین دور رقابت‌های لیگ کرکت افغانستان در امارات برگزار شد

در پایان این دیدار، ایوینز از تیم کابل با درخشش در بخش توپ‌زنی از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت‌ها، لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد.

Thumbnail

نخستین دور رقابت‌های لیگ کرکت افغانستان، جمعه شب (۱۳میزان) در امارات متحدۀ عرب با حضور بازیکنان نامدار کرکت جهان، برگزار شد.

 در نخستین بازی این لیگ، تیم کابل توانست با تفاوت ۳ ویکت تیم پکیتا را شکست بدهد.

در پایان این دیدار، ایوینز از تیم کابل با درخشش در بخش توپ‌زنی از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت‌ها، لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد.

در این دیدار، نخست بازی را در بخش توپ‌زنی، کرکت بازان تیم پکتیا آغاز کردند و توانستند در ۲۰آور بازی با ازدست دادن چهار بازیکن، ۲۱۸ دوش را انجام دهند. در این بخش برای تیم پکتیا سکندر رضا، خوب درخشید و توانست ۷۸ دوش نات اوت را به سود تیم خود انجام دهد.

در مقابل، در بخش توپ‌اندازی برای تیم کابل، ظاهر شهزاد، خوب درخشید و توانست دو بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند.

در بخش توب زنی، تیم کابل بازی را خوب آغاز کردند و توانستند در آور ۲۰ بازی با از دست دادن هفت بازیکن، هدف داده شدۀ کرکت بازان تیم پکتیا را برآورده سازد و برندۀ این دیدار شود. 

در این بخش برای تیم کابل، ایوینز خوب درخشید و توانست ۷۹ دوش نات اوت را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل، در بخش توپ‌اندازی برای تیم پکتیا، شرف‌الدین اشرف، خوب درخشید و توانست دو بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند.

هم‌رسانی کنید