تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

هشتمین دور رقابت‌های «شب‌نبرد» برگزار شد

هشتمین دور رقابت‌های مبارزات آزاد «شب‌نبرد»، جمعه‌شب (۱۴سرطان) در کابل برگزار شد.

در این دور رقابت‌ها، دو مبارز از ایران، یک مبارز از پاکستان و هفت مبارز دیگر از داخل افغانستان شرکت کرده بودند.

در نُخستین مبارزۀ این رقابت‌ها، دو ورزشکار افغان - خان محمد اسحاق زی و عبدالبصیر افغان - باهم به مبارزه پرداختند که خان محمد اسحاق‌زی در روند نخست بصیر افغان را با حرکت سبمیشن تسلیم کرد.

در دومین رقابت، سمیع‌الله فراجی و سمیر مخلص دو مبارز دیگر افغان به میدان رفتند. این مبارزه، در روند نخست با پیروزی سمیر مخلص به پایان رسید.

سومین مبارزه، میان پوریا گل‌پور از ایران و عصمت‌الله عادل از افغانستان، برگزار شد. این رقابت در سه روند و با تفاوت امتیاز به سود مبارز افغان تمام شد.

رقابت نیمه مرکزی این دور رقابت شب نبرد، میان ذکی سکراپر و آرام رحیمی از کشور ایران برگزار شد که ذکی در روند نخست رقیب ایرانی‌اش را ناک اوت کرد.
 
فرجامین مبارزۀ هشتمین دور رقابت‌های شب نبرد میان نجم خان از پاکستانی و عبدالودود متین از افغانستان برگزار شد که این دیدار در روند نخست با پیروزی نجم خان به فرجام رسید.

رقابت‌های شب نبرد از سوی سازمان «SLFC» به همکاری «موبی گروپ» هر دو ماه یک بار در کابل برگزار می‌شود.

ورزش

هشتمین دور رقابت‌های «شب‌نبرد» برگزار شد

رقابت‌های شب نبرد از سوی سازمان «SLFC» به همکاری «موبی گروپ» هر دو ماه یک بار در کابل برگزار می‌شود.

تصویر بندانگشتی

هشتمین دور رقابت‌های مبارزات آزاد «شب‌نبرد»، جمعه‌شب (۱۴سرطان) در کابل برگزار شد.

در این دور رقابت‌ها، دو مبارز از ایران، یک مبارز از پاکستان و هفت مبارز دیگر از داخل افغانستان شرکت کرده بودند.

در نُخستین مبارزۀ این رقابت‌ها، دو ورزشکار افغان - خان محمد اسحاق زی و عبدالبصیر افغان - باهم به مبارزه پرداختند که خان محمد اسحاق‌زی در روند نخست بصیر افغان را با حرکت سبمیشن تسلیم کرد.

در دومین رقابت، سمیع‌الله فراجی و سمیر مخلص دو مبارز دیگر افغان به میدان رفتند. این مبارزه، در روند نخست با پیروزی سمیر مخلص به پایان رسید.

سومین مبارزه، میان پوریا گل‌پور از ایران و عصمت‌الله عادل از افغانستان، برگزار شد. این رقابت در سه روند و با تفاوت امتیاز به سود مبارز افغان تمام شد.

رقابت نیمه مرکزی این دور رقابت شب نبرد، میان ذکی سکراپر و آرام رحیمی از کشور ایران برگزار شد که ذکی در روند نخست رقیب ایرانی‌اش را ناک اوت کرد.
 
فرجامین مبارزۀ هشتمین دور رقابت‌های شب نبرد میان نجم خان از پاکستانی و عبدالودود متین از افغانستان برگزار شد که این دیدار در روند نخست با پیروزی نجم خان به فرجام رسید.

رقابت‌های شب نبرد از سوی سازمان «SLFC» به همکاری «موبی گروپ» هر دو ماه یک بار در کابل برگزار می‌شود.

هم‌رسانی کنید