تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تیم اسنوبرد کشور در رقابت‌های جام آزاد پاکستان اشتراک می کند

پنج ورزشکار فدراسیون اسنوبردنگ افغانستان به پاکستان رفته اند تا در رقابت‌های جام آزاد که در این کشور برگزار می شود، شرکت کنند.

این رقابت‌ها دو روز پیش آغاز شده اند و قراراست تا چها روز دیگر در شهر سوات پاکستان، ادامه یابند.

این در حالی است که این ورزشکاران نخستین بار است که در رقابت‌های بیرون مرزی، اشتراک می‌کنند.

در این رقابت‌ها، دو ورزشکار از ولایت پنجشیر، یک ورزشکار از بامیان و دو ورزشکار دیگر از ولایت کابل‌، از افغانستان، نماینده‌گی می‌کنند.

پیش از این نیز، ورزشکاران اسنوبرد کشور در رقابت‌های زمستانی که در ولایت بامیان برگزار شد، شرکت کرده بودند.

تیم اسنوبرد کشور در رقابت‌های جام آزاد پاکستان اشتراک می کند

ورزشکاران اسنوبرد کشور پیش از اشتراک در این رقابت ها، تمرینات را در شهر سوات، برگزار کردند.

Thumbnail

پنج ورزشکار فدراسیون اسنوبردنگ افغانستان به پاکستان رفته اند تا در رقابت‌های جام آزاد که در این کشور برگزار می شود، شرکت کنند.

این رقابت‌ها دو روز پیش آغاز شده اند و قراراست تا چها روز دیگر در شهر سوات پاکستان، ادامه یابند.

این در حالی است که این ورزشکاران نخستین بار است که در رقابت‌های بیرون مرزی، اشتراک می‌کنند.

در این رقابت‌ها، دو ورزشکار از ولایت پنجشیر، یک ورزشکار از بامیان و دو ورزشکار دیگر از ولایت کابل‌، از افغانستان، نماینده‌گی می‌کنند.

پیش از این نیز، ورزشکاران اسنوبرد کشور در رقابت‌های زمستانی که در ولایت بامیان برگزار شد، شرکت کرده بودند.

هم‌رسانی کنید