تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ورزشکاران در جریان قرنطین به‌گونۀ انفرادی به ورزش می‌پردازند

در حالی‌که تمامی فعالیت‌های ورزشی گروهی بدلیل شیوع ویروس کرونا در افغانستان ممنوع اعلام شده‌است، اما شماری از ورزشکاران به‌گونۀ انفرادی به ورزش ادامه می‌دهند.

میوند پاینده که عضو تیم ملی مشت‌زنی نوجوانان کشور است می‌گوید در حدود یک ماه می‌شود که در خانه تمرین می‌کند.

این ورزشکار جوان کشور از تمامی ورزشکاران می‌خواهد که با ورزش کردن مداوم قدرت بدنی شان را بلند ببرند تا بتوانند در مبارزه با کرونا موفق شوند: «هیچ‌وقت تمرینات را متوقف نسازید و همیشه باید تمرین کنید تا از قوه دفاعی خوبی برخوردار باشید تا بتوانید با بیماری کووید نزده مقابله کنید.»

نعمت‌الله پاینده که مربی میوند پاینده است، می‌گوید که او فعالیت‌های ورزشی این مشت‌زن جوان کشور را زیر نظارت دارد.

به گفتۀ نعمت‌الله پاینده، تمامی موارد بهداشتی در جریان تمرینات درنظر گرفته می‌شود: «ورزشکاران می‌توانند حرکات را در خانه‌های شان تمرین کنند. یا در یک فضای آزاد بروند و دوش کنند.»

حفیظ ولی رحیمی، رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک کشور، از ورزشکاران می‌خواهد که تمرینات شان را در خانه‌های شان ادامه بدهند: «ورزشکاران در هرجایی که استند، باید به‌گونۀ انفرادی به ورزش شان ادامه بدهند.»

میوند پاینده پانزده رقابت در کارنامه دارد که تنها دوبار شکست خورده‌است.

ورزشکاران در جریان قرنطین به‌گونۀ انفرادی به ورزش می‌پردازند

کمیتۀ ملی المپیک در حدود یک ماه پیش تمامی فعالیت‌های گروهی ورزشی را بدلیل شیوع ویروس کرونا ممنوع کرد.

تصویر بندانگشتی

در حالی‌که تمامی فعالیت‌های ورزشی گروهی بدلیل شیوع ویروس کرونا در افغانستان ممنوع اعلام شده‌است، اما شماری از ورزشکاران به‌گونۀ انفرادی به ورزش ادامه می‌دهند.

میوند پاینده که عضو تیم ملی مشت‌زنی نوجوانان کشور است می‌گوید در حدود یک ماه می‌شود که در خانه تمرین می‌کند.

این ورزشکار جوان کشور از تمامی ورزشکاران می‌خواهد که با ورزش کردن مداوم قدرت بدنی شان را بلند ببرند تا بتوانند در مبارزه با کرونا موفق شوند: «هیچ‌وقت تمرینات را متوقف نسازید و همیشه باید تمرین کنید تا از قوه دفاعی خوبی برخوردار باشید تا بتوانید با بیماری کووید نزده مقابله کنید.»

نعمت‌الله پاینده که مربی میوند پاینده است، می‌گوید که او فعالیت‌های ورزشی این مشت‌زن جوان کشور را زیر نظارت دارد.

به گفتۀ نعمت‌الله پاینده، تمامی موارد بهداشتی در جریان تمرینات درنظر گرفته می‌شود: «ورزشکاران می‌توانند حرکات را در خانه‌های شان تمرین کنند. یا در یک فضای آزاد بروند و دوش کنند.»

حفیظ ولی رحیمی، رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک کشور، از ورزشکاران می‌خواهد که تمرینات شان را در خانه‌های شان ادامه بدهند: «ورزشکاران در هرجایی که استند، باید به‌گونۀ انفرادی به ورزش شان ادامه بدهند.»

میوند پاینده پانزده رقابت در کارنامه دارد که تنها دوبار شکست خورده‌است.

هم‌رسانی کنید