تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

ویروس کرونا؛ مبارزات هوتک و‌مبارز به تعویق افتادند

مبارزات بازمحمد مبارز و احمد ولی هوتک دو ورزشکار مبارزات آزاد کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا به تقویق افتادند.

قرار بود این دو مبارز کشور کشور، در ماه اپریل در مسکو و درسازمان‌های "فایت نایت گلوبل" و "ACA برابر حریفان شان وارد قفس شوند.

درمل لاهو، هماهنگ کننده مسابقات مبارزات آزاد ورزشکاران افغانستان در روسیه می‌گوید که این مبارزات تا سه‌ونیم ماه به تعویق افتاده است: «متاثر به این هستیم که هر دو قهرمان ما آماده‌گی‌های خوب گرفته بودند و  هر دو در قرنطین بودند» 

قرار بود باز محمد مبارز در سوم و احمدولی هوتک در دوازدهم ماه اپریل در سازمان‌های "فایت‌نایت گلوبل" و ACA برابر حریفان شان رقابت کنند.

بازمحمد مبارز، می‌گوید که آماده‌گی گرفته بود: «من تمرین و آماده‌گی خود را گرفته بودم، در این دو ماه خوب آماده شده بودم تا در برابر حریف چکی خود مسابقه کنم.»

با این حال، رقابت هر دو ورزشکار برتر «ام ام ای» کشور در ماه جولای انجام خواهند شد و مبارز و هوتک فرصت بیشتر برای آماده‌گی خواهند داشت.

ورزش

ویروس کرونا؛ مبارزات هوتک و‌مبارز به تعویق افتادند

قرار بود این دو مبارز کشور کشور، در ماه اپریل در مسکو و درسازمان‌های "فایت نایت گلوبل" و "ACA برابر حریفان شان وارد قفس شوند.

تصویر بندانگشتی

مبارزات بازمحمد مبارز و احمد ولی هوتک دو ورزشکار مبارزات آزاد کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا به تقویق افتادند.

قرار بود این دو مبارز کشور کشور، در ماه اپریل در مسکو و درسازمان‌های "فایت نایت گلوبل" و "ACA برابر حریفان شان وارد قفس شوند.

درمل لاهو، هماهنگ کننده مسابقات مبارزات آزاد ورزشکاران افغانستان در روسیه می‌گوید که این مبارزات تا سه‌ونیم ماه به تعویق افتاده است: «متاثر به این هستیم که هر دو قهرمان ما آماده‌گی‌های خوب گرفته بودند و  هر دو در قرنطین بودند» 

قرار بود باز محمد مبارز در سوم و احمدولی هوتک در دوازدهم ماه اپریل در سازمان‌های "فایت‌نایت گلوبل" و ACA برابر حریفان شان رقابت کنند.

بازمحمد مبارز، می‌گوید که آماده‌گی گرفته بود: «من تمرین و آماده‌گی خود را گرفته بودم، در این دو ماه خوب آماده شده بودم تا در برابر حریف چکی خود مسابقه کنم.»

با این حال، رقابت هر دو ورزشکار برتر «ام ام ای» کشور در ماه جولای انجام خواهند شد و مبارز و هوتک فرصت بیشتر برای آماده‌گی خواهند داشت.

هم‌رسانی کنید