تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پایان محرومیت؛ شهزاد محمدی دوباره به کرکت برگشت

شهزاد محمدی، پس از گذشتاندن محرومیت ۷ماهه از کرکت، دوباره به این ورزش برگشت.

محمدی، در ماۀ اگست سال ۲۰۱۹ میلادی به دلیل نقض اصول کرکت بورد، از حضور در تمامی رقابت‌های تیم ملی کرکت برای یک سال منع شده بود.

کرکت بورد افغانستان، امروز (چهارشنبه، ۷حوت) در خبرنامه‌یی، گفته‌است که شهزاد محمدی از سوی کمیتۀ انظباط این اداره، بخشیده شده‌است.

پایان محرومیت؛ شهزاد محمدی دوباره به کرکت برگشت

کرکت بورد افغانستان می‌گویدکه شهزاد محمدی از سوی کمیتۀ انظباظ این اداره، بخشیده شده‌است.

تصویر بندانگشتی

شهزاد محمدی، پس از گذشتاندن محرومیت ۷ماهه از کرکت، دوباره به این ورزش برگشت.

محمدی، در ماۀ اگست سال ۲۰۱۹ میلادی به دلیل نقض اصول کرکت بورد، از حضور در تمامی رقابت‌های تیم ملی کرکت برای یک سال منع شده بود.

کرکت بورد افغانستان، امروز (چهارشنبه، ۷حوت) در خبرنامه‌یی، گفته‌است که شهزاد محمدی از سوی کمیتۀ انظباط این اداره، بخشیده شده‌است.

هم‌رسانی کنید