تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

کمیتۀ ملی المپیک از مدال‌آوران ستایش کرد

کمیتۀ ملی المپیک کشور از مدال آوران رقابت‌های بیرون مرزی کشور امروز سه شنبه در نشستی در کابل ستایش کرد.

ظاهر اغبر، رییس کمیتۀ ملی المپیک کشور، گفت: «بسیار خرسندم که برادران زیادم از پل‌چرخی این جا آمده اند و امیداوارم که یک روز حاجی نورالرحمان در پل‌چرخی یک برنامه را دایر نمایید و در آن جا با ورزشکاران کشور نشستی داشته باشیم و آنان را تقدیر نماییم.»

نورالرحمان ترخیل، معاون ولایتی کمیتۀ ملی المپیک، گفت: «کوشش می‌کنم که برای کوچی‌هایی که حال به شهرها آمده اند و ده نشین شده اند و خواهان ورزش هستند و متیواند که بیرق کشور را در رقابت‌های بیرون مرزی به اهتزاز بیاورند.»

هدایت الله کامه‌وال، مشاور کمیتۀ ملی المپیک، گفت: «برای ما یک مسوولیت سپرده شد و ما کوشش می‌کنیم که این مسوولیت را به گونۀ درست به پیش برده بتوانیم.»

ورزشکاران مدال اور از برگذاری این چنین برنامه‌ها اظهار خرسندی می‌کند و خواستار توجه بیشتر به ورزش کشور هستند.

حیات الله خیری، مدال آور، گفت: «هیئت و کاراوانی که ما آنجا رفته بودیم ۲۸۶ نفر بودیم ۱۸۶ ورزشکاری که در رقابت‌ها شرکت کردیم توانستیم دوازده مدال را به‌دست بیاوریم.»

زهرا حسینی، مدال آور، گفت: «مسابقات که پیش رو داریم امیداورم که ما را همکاری کنید و برای ما بودجه بدهد تا بتوانیم یک نتیجۀ خوب به دست بیاوریم.»

ملی پوشان کشور توانستند در پنجمین دور رقابت‌های داخل سالون آسیا با به دست آوردن ۱۲ مدال گوناگون جایگاه بیست و ششم را میان ۶۶ کشور به دست بیاورد.

ورزش

کمیتۀ ملی المپیک از مدال‌آوران ستایش کرد

ملی پوشان کشور توانستند در پنجمین دور رقابت‌های داخل سالون آسیا با به دست آوردن ۱۲ مدال گوناگون جایگاه بیست و ششم را میان ۶۶ کشور به دست بیاورد.

تصویر بندانگشتی

کمیتۀ ملی المپیک کشور از مدال آوران رقابت‌های بیرون مرزی کشور امروز سه شنبه در نشستی در کابل ستایش کرد.

ظاهر اغبر، رییس کمیتۀ ملی المپیک کشور، گفت: «بسیار خرسندم که برادران زیادم از پل‌چرخی این جا آمده اند و امیداوارم که یک روز حاجی نورالرحمان در پل‌چرخی یک برنامه را دایر نمایید و در آن جا با ورزشکاران کشور نشستی داشته باشیم و آنان را تقدیر نماییم.»

نورالرحمان ترخیل، معاون ولایتی کمیتۀ ملی المپیک، گفت: «کوشش می‌کنم که برای کوچی‌هایی که حال به شهرها آمده اند و ده نشین شده اند و خواهان ورزش هستند و متیواند که بیرق کشور را در رقابت‌های بیرون مرزی به اهتزاز بیاورند.»

هدایت الله کامه‌وال، مشاور کمیتۀ ملی المپیک، گفت: «برای ما یک مسوولیت سپرده شد و ما کوشش می‌کنیم که این مسوولیت را به گونۀ درست به پیش برده بتوانیم.»

ورزشکاران مدال اور از برگذاری این چنین برنامه‌ها اظهار خرسندی می‌کند و خواستار توجه بیشتر به ورزش کشور هستند.

حیات الله خیری، مدال آور، گفت: «هیئت و کاراوانی که ما آنجا رفته بودیم ۲۸۶ نفر بودیم ۱۸۶ ورزشکاری که در رقابت‌ها شرکت کردیم توانستیم دوازده مدال را به‌دست بیاوریم.»

زهرا حسینی، مدال آور، گفت: «مسابقات که پیش رو داریم امیداورم که ما را همکاری کنید و برای ما بودجه بدهد تا بتوانیم یک نتیجۀ خوب به دست بیاوریم.»

ملی پوشان کشور توانستند در پنجمین دور رقابت‌های داخل سالون آسیا با به دست آوردن ۱۲ مدال گوناگون جایگاه بیست و ششم را میان ۶۶ کشور به دست بیاورد.

هم‌رسانی کنید