Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کودک رزمی کار افغان که با حرکت‌های ورزشی مردم را به‌حیرت انداخته‌

در روزهای اخیر، تصویرهایی در شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست می‌شوند که نشان می‌دهند کودک رزمی‌کار افغان حرکت‌هایی را انجام می‌دهد که تحسین برانگیز است.

نوید پنج‌ساله در بخش کیک بوکس و موتای استعداد خاصی دارد و مدتی می‌شود در این بخش تمرین می‌کند.

تصویرهایی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده‌اند، اورا هنگام تمرین بوکس نشان می‌دهند.

نوید با پدر و مادرش در اندونیزیا زنده‌گی می‌کند و می‌گوید که آرزو دارد در آینده زیر پرچم افغانستان به رقابت‌های جهانی برود: «آرزوی من این است که قهرمان جهان شوم و می‌خواهم که پرچم افغانستان را در جهان بلند کنم، لطفأ حمایتم کنید.»

حسین یوسفی، پدر نوید می‌گوید شش ماه می‌شود که نوید تمرین‌هایش را آغاز کرده‌است: «شوق نوید جان باعث شد که ما با همدیگر تمرین را شروع کنیم و تا اینجا به پیش برویم. برنامۀ من برای آیندۀ نوید جان، این است که بیشتر تلاش کند، عرق بریزد، زحمت بکشد تا روزی به یک اسطوره ورزش درجهان تبدیل شود.»

علی سینا یوسفی، برادر نوید نیز گفت: «نوید جان خیلی سخت‌کوش است و یک استعداد عالی دارد. او همیشه برای من می‌گوید که می‌خواهد قهرمان جهان شود.»

پدر نوید که خود نیز ورزشکار است، شش سال پیش به اندونزیا مهاجر شد.

کودک رزمی کار افغان که با حرکت‌های ورزشی مردم را به‌حیرت انداخته‌

تصویرهایی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده‌اند، اورا هنگام تمرین بوکس نشان می‌دهند.

تصویر بندانگشتی

در روزهای اخیر، تصویرهایی در شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست می‌شوند که نشان می‌دهند کودک رزمی‌کار افغان حرکت‌هایی را انجام می‌دهد که تحسین برانگیز است.

نوید پنج‌ساله در بخش کیک بوکس و موتای استعداد خاصی دارد و مدتی می‌شود در این بخش تمرین می‌کند.

تصویرهایی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده‌اند، اورا هنگام تمرین بوکس نشان می‌دهند.

نوید با پدر و مادرش در اندونیزیا زنده‌گی می‌کند و می‌گوید که آرزو دارد در آینده زیر پرچم افغانستان به رقابت‌های جهانی برود: «آرزوی من این است که قهرمان جهان شوم و می‌خواهم که پرچم افغانستان را در جهان بلند کنم، لطفأ حمایتم کنید.»

حسین یوسفی، پدر نوید می‌گوید شش ماه می‌شود که نوید تمرین‌هایش را آغاز کرده‌است: «شوق نوید جان باعث شد که ما با همدیگر تمرین را شروع کنیم و تا اینجا به پیش برویم. برنامۀ من برای آیندۀ نوید جان، این است که بیشتر تلاش کند، عرق بریزد، زحمت بکشد تا روزی به یک اسطوره ورزش درجهان تبدیل شود.»

علی سینا یوسفی، برادر نوید نیز گفت: «نوید جان خیلی سخت‌کوش است و یک استعداد عالی دارد. او همیشه برای من می‌گوید که می‌خواهد قهرمان جهان شود.»

پدر نوید که خود نیز ورزشکار است، شش سال پیش به اندونزیا مهاجر شد.

هم‌رسانی کنید