Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تیم انکشافی کرکت کشور در دومین بازی نیز زمبابوی را شکست داد

تیم انکشافی کرکت کشور در دومین دیدارش در رقابت‌های یک روزه بین‌المللی کرکت بازهم در برابر تیم الف زمبابوی به میدان رفت و این تیم را با تفات ۵۵ دوش شکست داد.

در این دیدار نخست بازی را افغانستان آغاز کرد و در ۴۷.۳ آور با ازدست دادن تمامی بازیکنانش برای تیم الف زمبابوی ۲۰۹ دوش را هدف تعیین کرد.

اما تیم الف زمبابوی نتوانست هدف تعیین شده را بر آورده سازد و تن به شکست داد.

پیش از این تیم کرکت انکشافی کشور در نُخستین دیدارش با تفاوت ۵۱ دوش زمبابوی را شکست داده بود.

تیم کرکت انکشافی افغانستان در ۵ دیدار یک روزه بین‌المللی در برابر تیم الف زمبابوی به میدان خواهد رفت.

تیم انکشافی کرکت کشور در دومین بازی نیز زمبابوی را شکست داد

در این دیدار نخست بازی را افغانستان آغاز کرد و در ۴۷.۳ آور با ازدست دادن تمامی بازیکنانش برای تیم الف زمبابوی ۲۰۹ دوش را هدف تعیین کرد.

Thumbnail

تیم انکشافی کرکت کشور در دومین دیدارش در رقابت‌های یک روزه بین‌المللی کرکت بازهم در برابر تیم الف زمبابوی به میدان رفت و این تیم را با تفات ۵۵ دوش شکست داد.

در این دیدار نخست بازی را افغانستان آغاز کرد و در ۴۷.۳ آور با ازدست دادن تمامی بازیکنانش برای تیم الف زمبابوی ۲۰۹ دوش را هدف تعیین کرد.

اما تیم الف زمبابوی نتوانست هدف تعیین شده را بر آورده سازد و تن به شکست داد.

پیش از این تیم کرکت انکشافی کشور در نُخستین دیدارش با تفاوت ۵۱ دوش زمبابوی را شکست داده بود.

تیم کرکت انکشافی افغانستان در ۵ دیدار یک روزه بین‌المللی در برابر تیم الف زمبابوی به میدان خواهد رفت.

هم‌رسانی کنید