Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سومین پیروزی پی‌در‌پی تیم انکشافی کرکت افغانستان در برابر زمبابوی

تیم انکشافی کرکت افغانستان در بازی سوم نیز تیم الف زمبابوی را شکست داد و قهرمان این رقابت‎های یک روزه شد.

در بازی سوم، تیم انکشافی افغانستان زمبابوی را با تفاوت ۲۰ دوش شکست داد. قرۀ این دیدار را کپیتان تیم میزبان برنده شد و انتخاب کردند که در نخست بالینگ کنند.

بازیکنان تیم انکشافی کشور در ۵۰ آور ۲۷۹ دوش را با از دست دادن چهار بازیکن به دست آوردند و برای تیم حریف ۲۸۰ هدف تعیین کردند.

در بخش بیتینگ، یونس احمدزی ۱۰۴، شفیق‌الله شفق، کپیتان تیم انکشافی کشور ۷۰، خیبر عمر ۵۴ وحیدالله شفق ۴۲ دوش را به سود کشور انجام دادند.

تیم مقابل نتوانست هدف داده شده را برآورده سازد و ۵۰ آورد ۲۵۷ به دست آوردند.

در این بازه، شفیقالله شفق بهرین بازیکن میدان شناخته شده است.

تیم انکشافی افغانستان بازی چهارم یک روزه را با همین تیم به تاریخ ۱۵ دلو انجام خواهد داد.

سومین پیروزی پی‌در‌پی تیم انکشافی کرکت افغانستان در برابر زمبابوی

در بازی سوم، تیم انکشافی افغانستان زمبابوی را با تفاوت ۲۰ دوش شکست داد. قرۀ این دیدار را کپیتان تیم میزبان برنده شد و انتخاب کردند که در نخست بالینگ کنند.

Thumbnail

تیم انکشافی کرکت افغانستان در بازی سوم نیز تیم الف زمبابوی را شکست داد و قهرمان این رقابت‎های یک روزه شد.

در بازی سوم، تیم انکشافی افغانستان زمبابوی را با تفاوت ۲۰ دوش شکست داد. قرۀ این دیدار را کپیتان تیم میزبان برنده شد و انتخاب کردند که در نخست بالینگ کنند.

بازیکنان تیم انکشافی کشور در ۵۰ آور ۲۷۹ دوش را با از دست دادن چهار بازیکن به دست آوردند و برای تیم حریف ۲۸۰ هدف تعیین کردند.

در بخش بیتینگ، یونس احمدزی ۱۰۴، شفیق‌الله شفق، کپیتان تیم انکشافی کشور ۷۰، خیبر عمر ۵۴ وحیدالله شفق ۴۲ دوش را به سود کشور انجام دادند.

تیم مقابل نتوانست هدف داده شده را برآورده سازد و ۵۰ آورد ۲۵۷ به دست آوردند.

در این بازه، شفیقالله شفق بهرین بازیکن میدان شناخته شده است.

تیم انکشافی افغانستان بازی چهارم یک روزه را با همین تیم به تاریخ ۱۵ دلو انجام خواهد داد.

هم‌رسانی کنید