تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ووشو کاران دختر در آرزوی حضور در رقابت‌های بیرون‌مرزی

دختران مدرسه شاولین ووشو ورزش را در هوای سرد و برفی  برای نیرومند شدن عضلات و افزایش توانایی های جسمانی سودمند میدانند.

سیما عظیمی مربی این مدرسه می‌گوید که او و شاگردانش برای نهادینه ساختن فرهنگ ورزش در میان دختران، افزایش توانایی‌های جسمانی و نیز آماده گی بهتر برای حضور در رقابت‌های بیرون مرزی برای   ورزش به جاهای باز می‌آیند.

این دختران ووشوکار کشور که قلب‌های شان برای سربلندی کشور و نیز از بهر برافراشته شدن  پرچم افغانستان در رقابت‌های بیرون مرزی می تپند.

سردی هوا، ریزش برف و باران نیز نمی‌تواند در برابر ارادۀ قوی این رزمی کاران  سد باشد.

این دختران ووشوکار هفتۀ دو بار برای افزایش توانایی‌های جسمی شان به بخش‌های باز در کابل می‌روند و ورزش می‌کنند.

سیما عظیمی، دختری که نخستین‌های ووشو را در بیرون از افغانستان آموخت، اکنون به کشورش  برگشته است و اندوخته‌هایش را در اختیار شاگردانش می‌گذارد.

وی می‌گوید: «دوست دارم که دختران کشور خود را کمک کنم تا بتوانند به سطح دختران در کشورهای دیگر شوند.» 

این ورزشکار کشور می‌گوید که تماشای فلم‌های رزمی و دلبسته‌گی‌اش به ورزش‌های رزمی پای او را به جهان رزم کشانیده است.

ووشو، ورزشی‌که در پهلوی مبارزه با داشتن حرکت‌های هیجان انگیز چوب، نیزه و شمشیر دلبسته‌گان بسیاری در سراسر جهان و افغانستان داشته است مثل این دختران که در هوای سرد و برفی آمده اند و با ظرافت، قدرت و سرعت ورزش می‌کنند و برای سربلندی افغانستان در رقابت‌های بیرون مرزی تلاش می‌ورزند.

ووشو کاران دختر در آرزوی حضور در رقابت‌های بیرون‌مرزی

این دختران ووشوکار کشور که قلب‌های شان برای سربلندی کشور و نیز از بهر برافراشته شدن  پرچم افغانستان در رقابت‌های بیرون مرزی می تپند.

Thumbnail

دختران مدرسه شاولین ووشو ورزش را در هوای سرد و برفی  برای نیرومند شدن عضلات و افزایش توانایی های جسمانی سودمند میدانند.

سیما عظیمی مربی این مدرسه می‌گوید که او و شاگردانش برای نهادینه ساختن فرهنگ ورزش در میان دختران، افزایش توانایی‌های جسمانی و نیز آماده گی بهتر برای حضور در رقابت‌های بیرون مرزی برای   ورزش به جاهای باز می‌آیند.

این دختران ووشوکار کشور که قلب‌های شان برای سربلندی کشور و نیز از بهر برافراشته شدن  پرچم افغانستان در رقابت‌های بیرون مرزی می تپند.

سردی هوا، ریزش برف و باران نیز نمی‌تواند در برابر ارادۀ قوی این رزمی کاران  سد باشد.

این دختران ووشوکار هفتۀ دو بار برای افزایش توانایی‌های جسمی شان به بخش‌های باز در کابل می‌روند و ورزش می‌کنند.

سیما عظیمی، دختری که نخستین‌های ووشو را در بیرون از افغانستان آموخت، اکنون به کشورش  برگشته است و اندوخته‌هایش را در اختیار شاگردانش می‌گذارد.

وی می‌گوید: «دوست دارم که دختران کشور خود را کمک کنم تا بتوانند به سطح دختران در کشورهای دیگر شوند.» 

این ورزشکار کشور می‌گوید که تماشای فلم‌های رزمی و دلبسته‌گی‌اش به ورزش‌های رزمی پای او را به جهان رزم کشانیده است.

ووشو، ورزشی‌که در پهلوی مبارزه با داشتن حرکت‌های هیجان انگیز چوب، نیزه و شمشیر دلبسته‌گان بسیاری در سراسر جهان و افغانستان داشته است مثل این دختران که در هوای سرد و برفی آمده اند و با ظرافت، قدرت و سرعت ورزش می‌کنند و برای سربلندی افغانستان در رقابت‌های بیرون مرزی تلاش می‌ورزند.

هم‌رسانی کنید