Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

والی هلمند: ما آماده‌گی داریم امنیت پروژه تاپی را در هلمند تأمین کنیم

 

میرزاخان رحیمی والی هلمند امروز در یک گردهمایی اظهارداشت که لوله گاز ترکمنستان از بخش‌هایی از هلمند نیز می‌گذرد، به همین خاطر ما آماده‌گی داریم تا امنیت این پروژه را بگونه‌ی کامل بگیریم.

امروز باشنده‌گان هلمند با برگزاری یک گردهمایی که با حضور مقامات؛ اعضای شورای ولایتی و شماری از باشنده‌گان این ولایت برگزار شد حمایت خود را از پروژه تاپی اعلام کردند.

والی هلمند که در این گردهمایی حضور داشت افزود که به حکومت مرکزی اطمینان میدهم کار ساخت لوله گاز ترکمنستان بدون هیچ گونه تهدی امنیتی در هلمند عملی خواهد شد.

میرزاخان رحیمی والی هلمند خاطرنشان کرد: "من به نماینده‌گی از باشنده‌گان ولایت هلمند برای عملی شدن این پروژه آماده‌گی کامل دارم و ما از رئیس جمهور می‌خواهیم که برای به کار گماشتن جوانان و تأمین برق هلمند با ما همکاری کند."

مجید آخوندزاده معاون شورای ولایتی هلمند نیز تصریح کرد: "پروژه تاپی در اقتصاد و امنیتی کشور اثرگذار است و ما از کشورهای افغانستان، پاکستان و ترکمنستان می‌خواهیم تا کسانی که می‌خواهند این پروژه را با ناکامی روبرو کنند مانع آنان شوند."

اما جوانان ولایت هلمند می‌گویند که با آغاز کار این پروژه حکومت باید زمینه کار را برای جوانان هلمندی در کار این پروژه فراهم سازد.

یکی از جوانان هلمند گفت: "ما از نهادهای مسئول می‌خواهم تا در عملی شدن این پروژه در هلمند از جوانان هلمندی کار بگیرند تا جوانان هلمند به کار گماشته شوند."

والی هلمند در حالی از تأمین امنیت پروژه تاپی در این ولایت خبر می‌دهد که هم اکنون نیروهای دولتی با جنگجویان طالب در ولسوالی‌های گرشک، سنگین، واشیر، مارجه و در مربوطات حوزه چهارم امنیتی شهر لشکرگاه مصروف نبرد هستند.

والی هلمند: ما آماده‌گی داریم امنیت پروژه تاپی را در هلمند تأمین کنیم

 

میرزاخان رحیمی والی هلمند امروز در یک گردهمایی اظهارداشت که لوله گاز ترکمنستان از بخش‌هایی

Thumbnail

 

میرزاخان رحیمی والی هلمند امروز در یک گردهمایی اظهارداشت که لوله گاز ترکمنستان از بخش‌هایی از هلمند نیز می‌گذرد، به همین خاطر ما آماده‌گی داریم تا امنیت این پروژه را بگونه‌ی کامل بگیریم.

امروز باشنده‌گان هلمند با برگزاری یک گردهمایی که با حضور مقامات؛ اعضای شورای ولایتی و شماری از باشنده‌گان این ولایت برگزار شد حمایت خود را از پروژه تاپی اعلام کردند.

والی هلمند که در این گردهمایی حضور داشت افزود که به حکومت مرکزی اطمینان میدهم کار ساخت لوله گاز ترکمنستان بدون هیچ گونه تهدی امنیتی در هلمند عملی خواهد شد.

میرزاخان رحیمی والی هلمند خاطرنشان کرد: "من به نماینده‌گی از باشنده‌گان ولایت هلمند برای عملی شدن این پروژه آماده‌گی کامل دارم و ما از رئیس جمهور می‌خواهیم که برای به کار گماشتن جوانان و تأمین برق هلمند با ما همکاری کند."

مجید آخوندزاده معاون شورای ولایتی هلمند نیز تصریح کرد: "پروژه تاپی در اقتصاد و امنیتی کشور اثرگذار است و ما از کشورهای افغانستان، پاکستان و ترکمنستان می‌خواهیم تا کسانی که می‌خواهند این پروژه را با ناکامی روبرو کنند مانع آنان شوند."

اما جوانان ولایت هلمند می‌گویند که با آغاز کار این پروژه حکومت باید زمینه کار را برای جوانان هلمندی در کار این پروژه فراهم سازد.

یکی از جوانان هلمند گفت: "ما از نهادهای مسئول می‌خواهم تا در عملی شدن این پروژه در هلمند از جوانان هلمندی کار بگیرند تا جوانان هلمند به کار گماشته شوند."

والی هلمند در حالی از تأمین امنیت پروژه تاپی در این ولایت خبر می‌دهد که هم اکنون نیروهای دولتی با جنگجویان طالب در ولسوالی‌های گرشک، سنگین، واشیر، مارجه و در مربوطات حوزه چهارم امنیتی شهر لشکرگاه مصروف نبرد هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره